​​​

Personlighedsforstyrrelse associeres med hurtigere biologisk aldring

​Personer med emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderline type har tegn på hurtigere biologisk aldring i forhold til raske kontrolpersoner. Blandt personer med personlighedsforstyrrelse er tobaksrygning forbundet med en endnu hurtigere biologisk aldring.  

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Translational Psychiatry

Ifølge førsteforfatteren Adrian Boström, fra Umeå University i Sverige, har personer med borderline personlighedsforstyrrelse en øget mortalitetsrisiko, selv efter at man tager højde for øget mortalitetsrisiko som følge af selvmord, selvskade eller uheld. 

"Borderline personlighedsforstyrrelse er associeret med en række somatiske tilstande såsom forhøjet blodtryk, kardiovaskulær sygdom, kønssygdomme, gigt, overvægt, somatiske smerter og søvnforstyrrelser", skriver forfatteren. 

Derudover er den også associeret med en høj prævalens af usunde livstilsvaner som for eksempel rygning, manglende fysisk aktivitet og overforbrug af medicin, tilføjer han. 

I studiet rekrutterede de 97 kvinder med borderline personlighedsforstyrrelse. De var i gennemsnit 29 år gamle. Der blev også rekrutteret 32 raske kontrolkvinder. 

Demografiske og kliniske oplysninger var i forvejen kendt (deltagerne havde tidligere deltaget i forskningsforsøg).

Den biologiske aldring (i modsætning til kronologisk aldring) blev estimeret ved at måle graden af methylering af DNA, en molekylær proces, som ændrer DNA's aktivitet uden at ændre selve sekvensen af generne. Jo mere methylering, jo ældre vurderes den biologiske alder at være ("epigenetisk alder"). I undersøgelsen anvendte forskerne en proces baseret på GrimAge estimator.

Den biologiske (eller epigenetiske) alder hos deltagerne med personlighedsforstyrrelse svarede i gennemsnit til 9 år mere end den kronologiske alder, mens den biologiske alder hos deltagerne i kontrolgruppen kun var 2 år foran deres kronologiske alder.

Forskerne undersøgte derefter hvilke faktorer, der kunne være associeret med den hurtigere biologiske aldring. Til deres overraskelse fandt de, at tidligere alkohol- og stofmisbrug, psykofarmakologisk behandling og udsættelse for vold, blandt andet, ikke var associeret med hurtigere aldring.

På den anden side fandt de at tobaksrygning var associeret med betydeligt hurtigere aldring. Selv blandt deltagerne med personlighedsforstyrrelse, havde dem, der brugte tobak, en biologisk alder der var 11 år ældre end deres kronologiske alder, mod 6 år blandt dem, der ikke brugte tobak.

Forskerne konkluderer, at forebyggende interventioner, såsom tiltag rettet mod rygestop, kan medføre mindre methylering og dermed bedre fysisk helbred.Redaktør