Personlighedstype påvirker ikke risiko for mani eller depression hos patienter med bipolar lidelse

​Lidt under halvdelen af patienterne med bipolar lidelse identificerer positive eller negative livsbegivenheder som faktorer der udløser mani eller depression. Uanset om man identificerer denne sårbarhed eller ej, er risikoen for affektive episoder ikke påvirket af personlighedstypen.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Erik Smedler, fra Göteborgs Universitet i Sverige, kan diverse faktorer, for eksempel søvnproblemer, positive eller negative livsbegivenheder eller antidepressiv medicin øge risikoen for tilbagefald af affektive episoder (depression eller mani).

"Psykoedukation er en vigtig adjuverende behandling [...] og indeholder strategier til at identificere udløsende faktorer [...] og forebygge tilbagefald ved at minimere eksponering for disse risikofaktorer", skriver forfatteren.

I studiet rekrutterede forfatterne 204 patienter med bipolar lidelse. Deltagerne blev fulgt prospektivt i 7 år. I perioden blev de undersøgt for blandt andet personlighedstype (ved hjælp af Swedish Universities Scales of Personality, SSP), samt en række demografiske og kliniske parametre.

I alt kunne 44% (n = 90) af deltagerne identificere eksterne udløsende faktorer af tilbagefald af affektive episoder. De hyppigste faktorer var arbejdsrelaterede (36%), medicinering (21%), familierelaterede (17%), stoffer (9%) og søvn (7%). Cirka 10% af de identificerede udløsende faktorer var positive livsbegivenheder, for eksempel et nyt job.

Forskerne fandt ingen signifikante forskelle på de diverse personlighedsprofiler i forhold til at have eller ikke have identificerede udløsende faktorer for tilbagefald.

Ved 7-års opfølgningen fandt forskerne ingen signifikante associationer mellem personlighedstyperne og sygdomsforløb (herunder antal af episoder og selvmordsforsøg). Sygdomsforløb var heller ikke associeret med hvorvidt patienterne havde kunnet identificere udløsende faktorer eller ej.


Redaktør