Piger med høj risiko for autisme er mere socialt interesserede end drenge

​Piger der er mellem 6 og 12 måneder gamle, og med høj risiko for at udvikle autisme, er mere opmærksomme på sociale stimuli, såsom ansigter, i forhold til højrisikodrenge og endda også i forhold til lavrisiko dreng​e og piger. 

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Katarzyna Chawarska har piger en fire gange lavere risiko for autisme end drenge.

Et af de vigtigste træk ved autisme er, ifølge forskerne, en opmærksomhedsforstyrrelse i forhold til socialt relevante stimuli – og det er netop dette træk, der blev undersøgt i studiet.

I studiet deltog 101 børn med høj risiko for autisme (alle havde en søster eller bror med autisme) og 61 børn med lav risiko for autisme (kontrolgruppe).

Børnene var mellem 6 og 12 måneder gamle. "Denne periode betragtes som prodromal i autismespektrum forstyrrelser, idet den går forud for fremkomsten af adfærdsmæssige symptomer", forklarer forskerne.

Alle børnene fik vist en video med en kvinde og legetøj, hvor det i videoen blev forsøgt at tiltrække børnenes opmærksomhed med forskellige stimuli. Samtidig registrerede forskerne, hvad børnenes blik var rettet imod, og i hvor lang tid (som markør for opmærksomhed).

Højrisikopigerne kiggede på videoen signifikant længere end højrisikodrengene og kontrolbørnene.

Højrisikopigerne brugte også mere tid på kvindens ansigt end lavrisikopigerne, men denne forskel nåede kun trend niveau (p = 0,57).

Forskerne fandt også, at større opmærksomhed på sociale interaktioner i videoen var associeret med bedre scores på Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS; instrument der måler autismesymptomer) ved toårs alderen.

Forfatterne spekulerer på, hvorvidt denne øgede opmærksomhed kan være en beskyttende faktor mod autisme hos piger, som kunne være modvirkende mod den høje risiko ved at øge eksponeringen til sociale interaktioner tidligt i barnets udvikling.

Redaktør