​​

Placebo påvirker hjernefunktion hos depressive patienter

​Placebo virker ikke kun mod depressive symptomer – det påvirker hjernestrukturer og -funktioner, og denne påvirkning har efterfølgende en gavnlig effekt på den farmakologiske behandling af depression.

Konklusionerne er fra en randomiseret, cross-over og enkeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.

Førsteforfatteren Marta Pecina, fra University of Michigan, i Ann Arbor, USA, og kollegaer undersøgte placebos effekt på depressive symptomer og også på neurotransmission ved µ-opioid receptor (MOR) system.

"MOR systemet er involveret i regulering af følelser, stress [...] og placeboinduceret analgesi", skriver forfatteren.

I studiet blev der rekrutteret 35 patienter med depression. Ingen var i medicinsk behandling med antidepressiva.

De blev randomiseret i to grupper, men alle fik præcis den samme placebo. Forskellen var, at deltagerne i den ene gruppe fik at vide, at de fik et stof med hurtigt virkende antidepressiv effekt (aktiv placebo), mens de andre fik at vide, at de fik et neutralt præparat (inaktiv placebo).

Efter en uges behandling og en tre dages pause byttede grupperne, således at dem, der initialt havde fået den aktive placebo nu fik den inaktive placebo – mens de andre fik aktive placebo.

Derefter fik alle tilbudt 10 ugers behandling med en konventionel selektiv serotonin genoptagshæmmer (SSRI).

Efter hver fase fik deltagerne undersøgt deres MOR system ved hjælp af Positron Emission Tomography (PET)-scanninger.

I forhold til den inaktive placebo, blev den aktive placebo associeret med en signifikant bedring af depressive symptomer, målt ved hjælp af Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Self Report (reduktion fra 14,2 til 12,45), mens den inaktive placebo blev associeret med en stigning på 0,15 points).

Derudover blev reduktionen efter den aktive placebo associeret med øget placeboinduceret MOR aktivitet (hvilket peger på øget opioid frigørelse) i hjerneområder, der er associeret med depressions patofysiologi.

Forskerne fandt også, at denne placeboinducerede øgning i MOR aktivitet var associeret med bedre respons til SSRI-behandlingen.

"Placeboinduceret aktivering af MOR systemet er involveret i placebos antidepressive effekt [...] og også i selve respons til antidepressiva", konkluderer forskerne.

"Dette er foreneligt med, at behandling med placebo kan inducere robust neurobiologisk ændring", skriver Maurizio Fava, fra Harvard Medical School i Boston, i en ledsagende leder. "Resultaterne støtter anvendelsen af placebo som en mulig førstevalgsbehandling mod depression".

Redaktør