​​

Polyfarmaci associeres med færre somatiske komplikationer

​I forhold til behandling med et enkelt antipsykotisk præparat er samtidig anvendelse af flere antipsykotika associeret med færre indlæggelser på grund af somatiske komplikationer.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge Heidi Taipale, fra University of Eastern Finland i Kuopio, er behandling med flere midler almindeligt praktiseret i flere lægelige specialer, som for eksempel ved behandling af hypertension, hvor kliniske retningslinjer anbefaler en kombination af flere præparater. "Kombinationen af midler med forskellige virkningsmekanismer […] fører til bedre effektivitet og er mere tolerabelt", skriver forfatteren.

"Men ved behandling af skizofreni […] fraråder de kliniske retningslinjer anvendelsen af polyfarmaci på grund af manglende evidens for effektivitet samt bekymringer om sikkerheden".

En undtagelse, påpeger forfatteren, er dog de nye retningslinjer fra American Psychiatric Association, som konkluderer at der ikke er evidens for, at polyfarmaci er mindre sikkert end monoterapi.

I studiet identificerede forskerne 61.889 patienter med skizofreni, som har været indlagt i perioden fra 1996 til 2017. 

De var i gennemsnit 47 år gamle og havde haft en skizofreni-diagnose i gennemsnitligt 9 år.

De identificerede derefter antallet af antipsykotiske præparater samt doseringer af de enkelte præparater, som løbende blev anvendt, og tog højde for ændringer i behandlingen af de enkelte patienter under hele perioden.

Behandling med et enkelt antipsykotisk præparat blev anvendt i 46% af opfølgningsperioden, mens polyfarmaci blev anvendt i 34% af tiden. I cirka 20% af tiden var patienterne ikke i antipsykotisk behandling.

Blandt de patienter, som anvendte både mono- og polyterapi var risikoen for indlæggelse som følge af somatiske årsager (markør for somatiske komplikationer) signifikant lavere under polyfarmacibehandlingen i forhold til perioderne hvor monoterapi var anvendt. 

Specifikt var risikoen for kardiovaskulære komplikationer op til 18% lavere ved polyfarmaci.

Forfatterne konkluderer, baseret på deres data samt nye resultater fra andre forskergrupper, at anbefalingen om at undgå polyfarmaci ved behandling af skizofreni ikke er baseret på evidens. "[Retningslinjerne] bør tage en mere agnostisk tilgang til emnet".


Redaktør