​​​

Postkort efter udskrivelse reducerer risiko for selvmordsforsøg

Patienter der modtager en række venlige postkort i det første år efter en indlæggelse, på grund af et selvmordsforsøg ved forgiftning, har en mindre risiko for et nyt selvmordsforsøg i de efterfølgende fem år.

Konklusionen er fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i British Journal of Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatter Gregory Carter, fra University of Newcastle, Australien, vil cirka 20% af de patienter, der forsøger selvmord eller har selvskadende adfærd, mindst en gang gentage deres selvskadende handlinger.​​

I studiet blev der rekrutteret 772 patienter, der blev indlagt efter et selvmordsforsøg ved forgiftning. Det var hovedsagelig alene boende kvinder, og de var i gennemsnit 33 år gamle. De havde i gennemsnit to psykiatriske diagnoser.​​

De fleste forgiftninger var med medicin eller medicin i kombination med alkohol (89%).​

Patienterne blev randomiseret til enten almindelig behandling plus postkort-interventionen eller almindelig behandling (kontrolgruppe). Interventionen bestod af en række på otte postkort, sendt ud i lukkede konvolutter 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 og 12 måneder efter udskrivelsen.​​

Efter fem år var der 252 genindlæggelser på grund af forgiftning i interventionsgruppen, signifikant færre end de 484 indlæggelser i kontrolgruppen (incidence risk ratio: 0,54). Undergruppeanalyser viste, at interventionen kun var effektiv for kvinder.​​

Der var signifikant færre indlæggelsesdage blandt interventionspatienterne – både på somatiske afdelinger og psykiatriske afdelinger.​​

Interventionen havde dog ikke nogen effekt på andelen af mennesker, der forsøgte selvmord igen (25% i postkort-gruppen vs. 27% i kontrolgruppen). Der var heller ikke nogen forskel på mortaliteten grupperne i mellem.

Redaktør