Postoperativ smertelindring påvirkes af SSRI behandling

​Ved smertelindring efter kirurgiske indgreb bør der tages højde for, om patienten er i SSRI-behandling, idet disse præparater kan nedsætte effektiviteten af smertelindringen. Disse patienter kan i stedet behandles med opioider, som ikke behøver metabolisering til aktive metabolitter. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i PLoS ONE.

Ifølge førsteforfatteren Arjun Parthipan, fra Stanford University i Californien, er det velkendt, at de antidepressive præparater af typen serotoningenoptagshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller fluoxetin hæmmer aktiviteten af leverenzymet CYP2D6.

"SSRI'er kan hæmme den metaboliske konversion af nogle opioider, der er kendt som prodrugs opioider, som for eksempel codein, [der metaboliseres til morfin]", skriver forfatteren.

I artiklen identificerede forskerne 4.306 patienter, som blev opereret mellem 2009 og 2016 på et universitetshospital og som led af depression.

De anvendte et kunstig intelligens-program for at identificere en række variabler hos patienterne, herunder smerteintensitet før og efter kirurgien, medicinering og depressive symptomer. De fulgte patienterne i op til 8 uger efter operationen.

I alt var 14% af patienterne i behandling med både et SSRI-præparat og en prodrug opioid; 29% var i behandling med en SSRI og en non-prodrug opioid; 19% var i behandling med en prodrug opioid, men ikke med en SSRI og 38% var i behandling med en non-prodrug opioid, men ikke med en SSRI.

Patienterne i behandling med SSRI og prodrug opioid havde signifikant dårligere smertelindring ved udskrivelsen, efter 3 og efter 8 uger, i forhold til de patienter, der var i behandling med en SSRI og en non-prodrug opioid.

Blandt de patienter, der ikke var i SSRI behandling var der ingen forskel på smertelindringen, uanset om de fik en prodrug opioid eller en non-prodrug opioid.

Andre faktorer, der påvirkede smertelindringen, var intensiteten af de præoperative smerter, kirurgitype og opioidtolerans.

Forfatterne konkluderer, at klinikere bør overveje at ordinere non-prodrug opioider, såsom oxycodon, morfin eller fentanyl, til kirurgiske patienter, der er i behandling med en SSRI.


Redaktør