Præparatskift eller tillæg af metformin modvirker antipsykotikum-induceret vægtstigning hos børn og unge

​Antipsykotikum-induceret vægtstigning kan lindres ved at skifte behandling til et nyt præparat, som giver en mindre risiko for vægtstigning, eller ved at tillægge metformin. Livsstilsintervention alene er ikke effektivt.

​Konklusionerne er fra en klinisk randomiseret, kontrolleret undersøgelse publiceret i World Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Christoph Correll, fra Zucker Hillside Hospital i New York, har man undersøgt en række tiltag til at modvirke antipsykotikum-induceret vægtstigning, herunder livsstilsinterventioner, skift til et andet præparat eller tillæg af topiramat eller metformin.

Hos børn og unge findes der kun sparsomme data om disse interventioner, skriver forfatterne. Den eneste randomiserede, kontrollerede undersøgelse om livsstilsintervention hos unge med skizofreni eller bipolar lidelse havde negative resultater, og der er kun sparsomme data vedrørende effekten af metformin.

I nuværende studie rekrutterede forskerne 127 deltagere fra 4 amerikanske universitetshospitaler.

De var i gennemsnit omkring 14 år gamle, og de fleste (84%) havde bipolar affektiv lidelse, mens de øvrige havde enten skizofreni eller unipolar depression.

Alle var i antipsykotisk behandling (i gennemsnit 22 måneder) og havde oplevet signifikant vægtøgning i forbindelse med behandlingen.  De var i behandling med aripiprazol (46%), risperidon (39%), ziprasidon (8%), olanzapin (4%) eller quetiapin (3%).

Deltagerne blev randomiseret til enten at fortsætte med præparatet og få tillagt metformin, at skifte til aripiprazol (eller til perphenazin eller molindon, hvis de i forvejen fik aripiprazol) eller til at fortsætte i uændret behandling (kontrolgruppe).

Efter 24 uger oplevede patienterne i metformin-gruppen, samt dem, der skiftede antipsykotisk behandling, en signifikant reduktion i BMI (BMI z-score, justeret i forhold til alderen) i forhold til kontrolgruppen.

Der var ingen signifikant forskel på reduktion i BMI mellem metformin-gruppen og gruppen, der skiftede medicin.

Patienterne i metforminbehandling oplevede flere gastrointestinale gener end dem, der var i de andre grupper.

Cirka en tredjedel af deltagerne, der skiftede til perphenazin, oplevede en forværring af symptomerne, og denne del af undersøgelsen (skift til perphenazin) blev afbrudt før tid.

Metformin blev associeret med færre problemer vedrørende aggression og impulsivitet, hvilket var uventet for forskerne.  

De konkluderer, at tillæg af metformin eller skift til andet antipsykotikum kan være strategier til at reducere antipsykotikum-induceret vægtstigning.


Redaktør