Prolongued exposure therapy, sertralin eller begge, er lige effektive ved PTSD

​Prolongued exposure therapy (forlænget eksponeringsterapi) alene, sertralin alene eller en kombination af begge behandlinger er lige effektive ved PTSD. Behandling med psykoterapi er forbundet med dårligere compliance.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Sheila Rauch, fra Emory University School of Medicine, i Atlanta, Georgia, har tidligere metaanalyser peget på, at prolongued exposure therapy er bedre end behandling med antidepressiva alene ved PTSD.

Men hun påpeger at kun få af de studier, som danner grundlag for metaanalyserne, omfatter direkte sammenligninger af behandlingsmodaliteterne.

"De få [direkte] sammenligninger af prolongued exposure psychotherapy vs. SSRI eller kombinationsbehandling har betydelige begrænsninger i forhold til generalisering, eller de har været fokuseret på behandlingsresistent sygdom eller augmentationsstrategier", skriver forfatterne.

De anfører også, at der er kliniske retningslinjer, der anbefaler psykoterapi som førstevalgsbehandling fremfor medicin.

I studiet blev der inkluderet 223 patienter med PTSD.

De blev randomiseret til en af de tre grupper: prolongued exposure therapy (op til 13 sessioner af 90 minutter) og placebo; prolongued exposure therapy og sertralin; og sertralin og manualiseret medicinsk monitoreringsprogram.

Hverken patienter eller behandlere vidste, hvem der fik medicin eller placebo. De personer, som vurderede sværhedsgraden af symptomerne ved hjælp af af Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), var blindede i forhold til gruppeallokering.

Behandlingerne varede 24 uger. Kun 149 patienter gennemførte studiet.

Patienterne i alle grupperne oplevede en signifikant bedring af PTSD-symptomer.

"Men i modsætning til vores hypotese og resultaterne i metaanalyserne fandt vi ingen signifikante forskelle grupperne imellem", skriver forfatterne.

Til gengæld fandt forskerne signifikante forskelle i compliance til behandlingerne, hvor deltagerne i grupperne med prolongued exposure therapy med placebo henholdsvis sertralin havde signifikant dårligere compliance (46% og 54%) i forhold til gruppen, der fik sertralin og medicinsk monitoreringsprogram (73%).

"Dette kan være et argument i forhold til de skjulte omkostninger af kombinerede behandlingsstrategier", skriver Debra Kaysen, fra University of Washington i Seattle, Washington, i en ledsagende leder

Forfatterne konkluderer, at undersøgelsen, som er den første direkte sammenligning af to af de mest anvendte behandlinger mod PTSD og deres kombination bør bekræftes, men kan være grundlag for fremtidige ændringer af kliniske retningslinjer. 


Redaktør