Propranolol før hver terapisession lindrer PTSD-symptomer

​En enkelt dosis propranolol før hver terapisession er associeret med større lindring af PTSD-symptomer i forhold til psykoterapien alene. Konklusionen er fra en randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse.

Resultaterne blev publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Alain Brunet, fra McGill University, Montreal, Canada, er propranolols terapeutiske virkning på PTSD associeret med blokering af konsolidering af traumatiske minder.

I studiet blev der rekrutteret 60 personer med PTSD. I gennemsnit var de cirka 40 år gamle, de fleste var kvinder (63%) og havde haft PTSD i 14 år. Antidepressiv behandling var ikke et eksklusionskriterie så længe behandlingen var stabil.

Ved studiestart blev deltagernes egne vurderinger af PTSD-symptomerne målt, ved hjælp af PTSD Checklist-Specifik (PCL-S). Klinikernes vurdering af symptomer blev målt ved hjælp af Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS).

Deltagerne blev randomiseret til enten placebo eller propranolol (en blanding af hurtigt virkende og langtidsvirkende propranolol; dosering på 0,67 mg/kg henholdsvis 1,0 mg/kg).

Alle gennemgik et forløb med seks sessioner, hvor de traumatiske minder skulle reaktiveres. Dette foregik ved, at deltagerne først skulle skrive deres traumes mest belastende hændelser ned, hvorefter de i de efterfølgende sessioner skulle læse teksten op.

Efter seks uger faldt CAPS score fra 71 til 54 i placebogruppen og fra 76 til 47 i propranolol-gruppen. Dette svarer til en statistisk signifikant forskel på 12 mellem grupperne efter justering for baseline forskel.

Bedring af selvrapporterede symptomer ved PCL-S viste også en statistisk signifikant forskel til fordel for propranolol-gruppen.

Forfatterne vurderer, at selvom metoden bør bekræftes i andre kliniske undersøgelser, peger de nuværende resultater på, at propranolol er en effektiv adjuverende behandling ved PTSD.


Redaktør