​Journal of Affective Disorders

Propranolol kan gavne psykologisk behandling af PTSD

​En enkelt dosis propranolol har en positiv effekt på kognitionen, hos personer med kronisk posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), ifølge en randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse. Resultaterne bør dog betragtes som præliminære. ​

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.​

Ifølge førsteforfatteren Megan Mahabir, fra McGill University, i Montreal, Canada, er propranolols terapeutiske virkning på PTSD associeret med blokering af konsolidering af traumatiske minder.

"Men der er kun få studier, der har undersøgt kognitive effektmål hos PTSD-patienter, der er i farmakoterapi", skriver forfatteren.

I studiet blev der rekrutteret 41 patienter med kronisk PTSD. De fleste (n = 30) var kvinder. De blev randomiseret til enten placebo eller en enkelt dosis propranolol (1 mg/kg).

PTSD-symptomer og kognitive funktioner blev vurderet før indtagelse af tabletterne, 2 timer efter indtagelse og 7 dage senere.

Forskerne fandt ingen forskel på ændring af PTSD-symptomer grupperne imellem.

Kognitionen blev vurderet ved hjælp af Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III).

De patienter, der fik propranolol, fik signifikant bedre resultater i vurdering af forarbejdningshastighed (hvilket er associeret med perceptionshastighed og visual-motorisk koordinering) i forhold til de patienter, der fik placebo.

Forskerne fandt dog ikke signifikante forskelle i tre andre målinger af kognitionen: verbal forståelse, perceptuel ræsonnering og arbejdshukommelse.

Ifølge forfatterne kan neurokognitive deficit have en negativ effekt på psykologiske behandlinger af PTSD.

"En bedre forarbejdningshastighed, som underbygger den kognitive effektivitet, kan være gavnlig ved PTSD-patienters deltagelse i terapeutiske interventioner", konkluderer forskerne.

På grund af studiets begrænsninger, herunder det lave antal patienter, bør resultaterne betragtes som præliminære, skriver forfatterne.

Redaktør