Prospektive data viser ingen øget risiko for misdannelser ved behandling med quetiapin

​Behandling med quetiapin i graviditetens første trimester synes ikke at være associeret med øget risiko for misdannelser. Kombineret med andre kontrollerede undersøgelser peger de samlede data også på, at quetiapin ikke er associeret med øget risiko for misdannelser.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Lee Cohen, fra University of Harvard, i Boston, findes der kun sparsomme prospektive data vedrørende den teratogene risiko ved de nyere antipsykotika.

I nuværende undersøgelse anvendte forskerne data fra en amerikansk database, der prospektivt indsamler data fra gravide kvinder med en psykiatrisk diagnose. Det drejer sig om frivillig deltagelse og dataindsamling til databasen, og ikke om et landsdækkende register.

Dataene blev indsamlet ved hjælp af interviews og patientjournaler i løbet af graviditeten og i op til 6 måneder efter fødslen.

Ud af 888 kvinder i databasen identificerede forskerne 152 kvinder, som var i behandling med quetiapin i graviditetens første trimester. De identificerede derefter 205 kvinder, som havde en psykiatrisk diagnose, men som ikke var i behandling med et andengenerations antipsykotisk præparat i det første trimester.

De fleste kvinder (68%) havde bipolar affektiv lidelse, og behandling med andre præparater såsom antiepileptika og antidepressiva forekom i begge grupper, hvilket der blev kontrolleret for.

Andelen af børn i quetiapin-gruppen, som blev født med en misdannelse var 1,3%, mod 1,4% i kontrolgruppen.

Behandling med antiepileptika (artiklen nævner ikke hvilke) i første trimester var associeret med højere risiko for misdannelser, men behandling med andre præparater havde ingen signifikant påvirkning på risikoen for misdannelser.

"Undersøgelsen peger på, at quetiapin ikke er et vigtigt teratogen", skriver forfatterne.

"Dette er i overensstemmelse med den øvrige litteratur, som ikke viser en stærk association mellem føtal eksponering for anden generationsantipsykotika og øget risiko for misdannelser", anfører de.

Forfatterne kombinerede desuden de eksisterende data vedrørende quetiapins risiko for misdannelser, og konkluderede, at de ikke peger på øget risiko (risk ratio: 1,03; 95% CI 0,89-1,19).

De konkluderer, at dataene har "store implikationer for gravide kvinder og kvinder med reproduktiv potentiale". 


Redaktør