Prospektivt studie finder frem til optimal initial dosis af muskelrelaksantia til brug ved ECT

​Den initiale dosering af muskelafslappende medicin før ECT kan variere med mere end 50%, afhængigt af, om man ønsker en stor sandsynlighed (90%) eller om man kan nøjes med bare en acceptabel sandsynlighed (50%) for optimal muskelafslappende effekt. 

​Konklusionerne er fra en undersøgelse publiceret i tidsskriftet Anesthesia & Analgesia.

Ifølge førsteforfatteren Hooman Mirzakhani, fra Harvard Medical School, i Boston, USA, er denne den første prospektive, randomiserede og kontrollerede undersøgelse, der har anvendt objektive monitoreringsteknikker til bestemmelse af den optimale dosering af muskelafslappende medicin før ECT.

I studiet blev der rekrutteret 45 patienter, der i alt fik 227 ECT sessioner. De blev randomiseret til enten succinylkolin (suxamethon) eller rocuronium. De initiale doseringer var, baseret på et pilotstudie med 10 patienter, 0,80 mg/kg henholdsvis 0,4 mg/kg.

Alle fik konventionel anæstesiologisk behandling, herunder tre minutters ventilering med 100% ilt, og højresidig unilateral ECT-behandling tre gange om ugen. 

Muskelaktivitet blev målt og monitoreret ved hjælp af en TOF-watch på patienternes arm.

I de efterfølgende behandlinger blev doseringen af muskelrelaksantia sat op eller ned med 10%, afhængigt af en skala-baseret vurdering, som blev foretaget af to psykiatere, der var blindede for præparat og dosis.  

Når den optimale dosis blev fundet, skiftede behandlingen i de efterfølgende sessioner til det andet muskelrelakserende præparat.

Forskerne fandt, at en dosis på 0,85 mg/kg (95% CI: 0,77-0,94) succinylkolin og 0,41 mg/kg (95% CI: 0,36-0,46) rocuronium var forbundet med optimal muskelblokade på 50% af patienterne.

"Dette svarer til en risiko på 50% for, at muskelblokaden er under det optimale niveau", skriver de.

De vurderer, at for visse patienter kan denne risiko være for stor, for eksempel hos en ældre patient med svær osteoporose. Her foreslår de, at man anvender en dosering, der medfører optimal muskelblokade på 90% af patienterne (1,06 mg/kg for succinylkolin).

Redaktør