​​​

Psykiatrisk indlæggelse associeres med en seksdobling af mortalitet hos unge

Unge har en seks gange højere mortalitetsrisiko i året efter udskrivelsen fra en psykiatrisk afdeling i forhold til baggrundsbefolkningen – i hvert fald i England. Tre diagnosegrupper associeres med de højeste mortalitetsrisici.

Det konkluderer britiske forskere i Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Førsteforfatteren Anthony James, fra Warneford Hospital, i Oxford, Storbritannien, og kollegaer analyserede registerdata vedrørende indlæggelser, udskrivelser og diagnoser i England i perioden fra 1998 til 2004. I analysen blev der inkluderet data for alle personer mellem 10 og 19 år.

I perioden blev der registreret 29.595 indlæggelser af drenge og 18.188 indlæggelser af piger. Indlæggelsesraten steg fra 0,2 indlæggelser per 1000 personer/år blandt de 10-årige til 2,2 blandt de 19-årige.

For at perspektivere mortalitetsrisikoen i de forskellige grupper, blev der som reference brugt en baggrundsbefolknings standardiserede mortalitetsratio (SMR) på 100 for både drenge og piger.

I forhold til baggrundsbefolkningen havde unge, som var blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling året forinden en SMR på 642 (518 blandt drenge [95% CI:402-657] og 934 blandt piger [95% CI: 697-1225]).

Psykiske udviklingsforstyrrelser (ICD-10 kapitel F80-89), især infantil autisme, atypisk autisme og Retts syndrom, blev associeret med den højeste mortalitetsrisiko (SMR= 3.017).

Spiseforstyrrelser blev associeret med en 11 gange højere mortalitetsrisiko (SMR = 1.103), og de affektive lidelser med en ni gange højere risiko (SMR = 940).

Forfatterne kunne ikke identificere dødsårsager. ”Man kunne forestille sig, at dødsfald efter indlæggelse i denne patientgruppe skyldes selvmord”, skriver de.

Men data fra andre undersøgelser viser, at kun 14% af selvmordstilfældene i denne aldersgruppe kunne associeres med tidligere kontakt til psykiatriske afdelinger. ”De fleste af de personer, der begik selvmord, havde ikke været indlagt på en psykiatrisk afdeling”, konkluderer de.

”Psykiske lidelser hos unge er et alvorligt problem, som bør modtage de nødvendige ressourcer [til forebyggelse og behandling]”, slutter forfatterne.

Redaktør