Psykisk stress er associeret med prospektiv forkortning af telomerer

​Stressende begivenheder er associeret med forkortning af telomerer. Dette er hovedkonklusionen på en prospektiv artikel omhandlende et forsøg med over tusinde deltagere.​​

​​​​Ifølge førsteforfatteren Sonja Ockenburg, fra University Medical Center Groningen, i Holland, er telomererne den del af DNA, der associeres med aldring samt en række processer, der er forbundet med cellestabilitet.

De er en kendt biomarkør for celle aldring, idet de bliver kortere for hver celledeling. Andre faktorer, såsom eksponering for oksidativ stress, påvirker også telomerernes stabilitet.

Forskerne forklarer, at der inden for de senere år er fremkommet forskningsresultater, der peger på, at psykisk stress også kan medføre forkortning af telomererne.

I alt deltog 1.094 voksne i studiet (gennemsnitsalder: 53 år).

I studiet blev telomerlængden målt tre gange over en seksårig periode. Længden af telomererne blev vurderet ved hjælp af polymerase chain reaction (PCR).

Derudover besvarede deltagerne spørgeskemaet List of Threatening Events (LTE), der hjælper med til at identificere stressende begivenheder såsom dødsfald af pårørende eller pludselig arbejdsløshed.

Forskerne fandt, at stressende begivenheder inden for det sidste år med statistisk signifikans kunne forudse en forkortning af telomerer. Som forventet fandt forskerne også en association mellem alder og rygning (16-20 cigaretter dagligt).

Til gengæld kunne forskerne ikke finde en signifikant association mellem stressende begivenheder i barndommen og forkortning af telomerer. De fandt heller ikke en signifikant association mellem stressende begivenheder gennem hele livet og forkortning af telomerer.

En mulig forklaring på disse negative fund vedrørende stressende begivenheder tidligere i livet er, ifølge forskerne, at kroppen delvis kan kompensere for denne forkortning ved at reparere den afficerede del af DNA'et.

Redaktør