Psykodynamisk terapi mod depression er ikke mindre effektivt end kognitiv terapi

​Behandling med psykodynamisk terapi ved depression er ikke mindre effektivt end behandling med kognitiv terapi, ifølge en randomiseret og kontrolleret undersøgelse med 237 patienter.

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

"Der debatteres meget om, hvorvidt evidensen for kortvarig psykodynamisk terapi understøtter teknikkens brede anvendelse som terapeutisk intervention mod unipolar depression", skriver førsteforfatteren Mary Beth Connolly Gibbons, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia.

I studiet blev der rekrutteret 237 ambulante patienter med depression. De var i gennemsnit 36 år gamle, og 75% af dem var kvinder.

De blev randomiseret til enten psykodynamisk terapi eller kognitiv terapi. I begge grupper fik patienterne tilbudt 16 sessioner i løbet af fem måneder. Patienterne havde ved studiestart en gennemsnitlig score på 17-items Hamilton depressionsskalaen på 22.

Efter fem måneder faldt sværhedsgraden af de depressive symptomer til 17 i gruppen, der fik psykodynamisk terapi, og til 16 i gruppen, der fik kognitiv terapi. Resultaterne viser, at psykodynamisk terapi ikke er mindre effektivt end kognitiv terapi – hvilket var den primære hypotese i forskernes arbejde.

Forfatterne observerer dog, at en begrænsning i studiet er, at der mangler en kontrolgruppe.

"Undersøgelsen viste, at mere end 80% af patienterne ikke responderede på behandlingen (kun 22% fra kognitivgruppen og 16% fra psykodynamisk terapi-gruppen havde en reduktion på mindst 50% i symptomsværhedsgrad)", skriver Allan Abbass, fra Dalhousie University, i Halifax, Canada, i en ledsagende kommentar. "Uden en kontrolgruppe kan vi ikke være sikre på, at resultaterne ikke skyldes tidsfaktoren alene".

På trods af denne begrænsning, konkluderer forfatterne, at undersøgelsen er i overensstemmelse med andre randomiserede studier, der peger på, at kortvarig psykodynamisk terapi er en lige så effektiv intervention mod depression som kognitiv terapi.

Redaktør