Psykodynamisk terapi og psykosocial intervention er alternativer til kognitiv terapi hos unge med depression

​Korttids psykodynamisk terapi eller en kort psykosocial støttende intervention er lige så effektive som kognitiv terapi til behandling af depression hos unge. Den ligeværdige effekt vedvarer op til halvandet år efter behandlingsstart. 

​Konklusionerne er fra en stor, multicenter, randomiseret og observatør-blindet undersøgelse. Resultaterne er publiceret i Lancet Psychiatry.

"Selvom der er evidens for, at behandlingerne på kort sigt er effektive, er der kun sparsomme data for, hvorvidt de tilgængelige psykologiske behandlinger også kan holde de depressive symptomer nede et år efter endt terapi", skriver førsteforfatteren Ian Goodyer, fra University of Cambridge, Storbritannien.

I studiet blev der fra 15 centre rekrutteret 470 patienter med depression. De var mellem 11 og 17 år gamle.

Patienterne blev randomiseret til en af tre behandlingsmuligheder: kognitiv terapi, korttids psykodynamisk terapi eller en kort psykosocial intervention (kontrolgruppe).

Forskernes primære hypotese var, at de to psykoterapeutiske interventioner ville være bedre end den støttende psykosociale intervention, til at fastholde depressive symptomer på et lavt niveaeu efter et år.

Den psykodynamiske intervention bestod af 28 sessioner og fokuserede blandt andet på en forståelse af følelser og oplevede vanskeligheder. Den kognitive intervention var baseret på et program for voksne patienter, dog tilpasset til unge, blandt andet med deltagelse af forældrene; den bestod af 20 sessioner. Den støttende psykosociale intervention var baseret på psykoedukation vedrørende depression og bestod af 12 interventioner.

Symptomerne blev målt ved hjælp af Mood and Feelings Questionnaire, et selvrapporterings spørgeskema.

Efter 36, 52 og 86 uger var der ingen forskel på de depressive symptomer mellem den kognitive gruppe og den psykodynamiske gruppe, og disse to behandlinger var ikke bedre end interventionen i kontrolgruppen.

Der var ingen forskel på raten af patienter, der fik antidepressiv medicin (cirka 20% i hver gruppe).

"Udover kognitiv terapi kan korttids psykodynamisk terapi og en kort psykosocial intervention være nye behandlingsalternativer [til disse patienter]", konkluderer forfatterne. 


Redaktør