Psykose og høj risiko for psykose associeres med nedsat parasympatisk aktivitet

​I forhold til kontrolpersoner, har personer med psykotiske symptomer eller med meget høj risiko for psykotiske symptomer nedsat aktivitet i det parasympatiske nervesystem - som blandt andet hæmmer hjerteaktiviteten. Dette peger på, at disse personer har et højt arousal niveau.

Resultaterne er publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Jacqueline Counotte, fra Parnassia Psychiatric Institute, i Haag, Holland, har tidligere resultater vist, at patienter med psykoser har højere hjertefrekvens og mindre variation i hjertefrekvensen.

"Variation i hjertefrekvens betragtes som et tegn på hjertets evne til at tilpasse sig", skriver hun.

Den parasympatiske stimulation via nervus vagus øger, ifølge forfatterne, variationen i hjertefrekvensen når frekvensen er høj, mens variationen når hjertefrekvensen er lav påvirkes af både det parasympatiske og det sympatiske nervesystem.

I studiet blev der rekrutteret 55 personer med psykotiske symptomer, 20 personer med meget høj risiko for psykose (for eksempel personer med mistanke om psykotiske symptomer), 42 personer, der er søskende til patienter med psykose samt 53 raske kontroller.

Deltagerne blev ved hjælp af et cross-over design sat ind i en tilfældig rækkefølge af virtual reality miljøer, hvert miljø med forskellige intensiteter af sociale stress faktorer (for mange mennesker vs. få mennesker, fjendtlige vs. ikke fjendtlige personer og mindretal eller ej i forhold til etnisk status).

Forskerne målte blandt andet deltagernes hjertefrekvens (som påvirkes af både det sympatiske og det parasympatiske system) og hudens ledningsevne (som kun påvirkes af det sympatiske system) før eksponering til virtual reality og i forbindelse med hvert virtual reality miljø.

De fandt, at personer kendt med psykotiske symptomer og personer med meget høj risiko for psykose har øget hjertefrekvens og nedsat variation i hjertefrekvens ved hvile og ved eksponering til virtual reality miljøerne, i forhold til de deltagere, der er søskende til personer med psykotiske symptomer og de andre raske kontroller.

De forskellige parametre viste samlet set, at personer med psykose og med meget høj risiko for psykose har nedsat parasympatisk aktivitet, men uændret sympatisk aktivitet.

Ifølge forfatterne peger dette mønster på, at psykose og meget høj risiko for psykose er associeret med kronisk øgede autonome stress niveauer.


Redaktør