Psykoterapi kombineret med antidepressiv medicin er mere effektivt end hver behandlingsform for sig

​Den første network metaanalyse, der sammenligner disse behandlinger ved depression viser også, at kombinationsbehandlingen og psykoterapi er mere acceptable for patienterne end farmakoterapi alene.

​Resultaterne er publiceret i World Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Pim Cuijpers, fra Vrije Universiteit Amsterdam, Holland, har traditionelle metaanalyser, der direkte sammenlignede psykoterapi og farmakoterapi, peget på, at de to behandlingsformer har stort set samme effekt, med ingen eller mindre forskelle imellem dem.

Andre af disse metaanalyser har påpeget, at kombinationsbehandling kan være mere effektivt end hver behandlingsform for sig, men evidensen var ikke konklusiv.

Fælles for alle disse metaanalyser er, at de kun sammenlignede 2 interventioner ad gangen: psykoterapi vs. farmakoterapi, kombineret behandling vs. psykoterapi og kombineret behandling vs. farmakoterapi.

I nuværende network metaanalyse samlede forskerne flere sammenligninger i en samlet analyse.

De identificerede 101 randomiserede undersøgelser med i alt 11.190 deltagere med depression. Kognitiv terapi var den mest anvendte psykoterapi, mens de selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) var de hyppigste antidepressiva. De fleste patienter havde moderat til svær depression.

De primære effektmål var behandlingsrespons, defineret som en 50% bedring på den skala, der blev anvendt til vurdering af symptomernes sværhedsgrad.

Forskerne fandt, at kombinationsbehandling var mere effektivt end psykoterapi alene (risk ratio: 1,27; 95% CI: 1,14-1,39) og farmakoterapi alene (risk ratio: 1,25; 95% CI: 1,14-1,37).

Der var ingen signifikant forskel på psykoterapi alene og farmakoterapi alene.

Kombinationsterapi og psykoterapi alene var mere acceptable (dvs. uden behandlingsophør uanset årsag) for patienterne end farmakoterapi alene.

"Acceptabilitet af antidepressiva kan være lavere på grund af bivirkninger eller fordi mange patienter foretrækker psykoterapi fremfor farmakoterapi", skriver forfatterne. "Kombinationsbehandling kan derfor være det bedste alternativ med hensyn til både effektivitet og acceptabilitet".

De konkluderer, at resultaterne peger på, at behandlingsvejledninger bør anbefale kombinationsbehandling som førstevalg og, afhængigt af patienternes præferencer, psykoterapi før farmakoterapi. 


Redaktør