​​

Pyruvat forebygger angst og passivitet efter hovedtraume

​I forsøg med dyr kan reduktion af glutamat i blodet, ved hjælp af pyruvat, forebygge neuropsykiatriske symptomer, som hyppigt opstår efter et hovedtraume, og som kan svare til depression og angst hos mennesker.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Translational Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Dmitry Frank, fra Ben Gurion University of the Negev, Israel, har glutamat, en eksitatorisk neurotransmitter, en afgørende rolle for kognition, læring og humør.

"Kronisk stress kan medføre dysregulering af glutamatsystemet […] og glutamat synes at spille en rolle i mange neurodegenerative tilstande, såsom hjernerystelse og apopleksi".

Han forklarer, at efter et hjernetraume øges koncentrationen af glutamat i hjernen for derefter at falde igen, men ikke til det tidligere niveau. Den forhøjede koncentration vedvarer i måneder eller år, især på grund af skader i blod-hjerne-barrieren.

Der har på den baggrund været mange undersøgelser, der har fokuseret på at nedbringe glutamatkoncentrationen i hjernen, for at lindre symptomerne efter et hjernetraume.

I nuværende studie undersøgte forskerne, hvorvidt glutamat i hjernen kan reduceres ved at nedbringe koncentrationen af glutamat i blodet, idet der findes en sammenhæng mellem de to koncentrationer.

De brugte 213 rotter, som blev udsat for en kontrolleret eksperimentel kirurgi, under bedøvelse, som indeholdt enten en procedure, der svarer til et hovedtraume, eller en placebo-procedure.

Dyrene blev derefter vurderet med MR-scanninger, neurologiske tests samt test af koncentration af glutamat i hjernen og i blodet.

Hver gruppe blev derefter delt i to; dem der fik pyruvat (blandet i dyrenes drikkevand), og dem der fik placebo.

Efter 4 uger blev dyrenes adfærd i forhold til angst og sociale interaktioner (herunder aggressivitet og passivitet) vurderet ved hjælp af standardiserede tests.

De dyr, der blev udsat for hjernetraumer og fik pyruvat, havde en lavere koncentration af glutamat i blodet, end dem, der ikke fik pyruvat.

De dyr, der var udsat for hjernetraume og ikke fik pyruvat, udviklede en ændring i adfærd, som svarer til symptomer såsom passivitet og angst, mens dem, der fik pyruvat, ikke udviklede disse adfærdsændringer.

Forskerne konkluderer, at præparater, som reducerer koncentrationen af glutamat i hjernen kan være effektive til behandling af angst og depression, og til at påvirke ændringer i adfærd efter et hjernetraume.


Redaktør