Quetiapin lindrer ikke psykotiske symptomer hos patienter med Parkinsons sygdom

​Quetiapin er ikke mere effektivt end placebo til behandling af psykotiske symptomer hos patienter med Parkinsons sygdom. Ifølge forfatterne bør klinikker genoverveje anvendelsen af quetiapin i denne patientgruppe.

​Resultaterne er fra en artikel publiceret i Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences.

Ifølge førsteforfatteren Jack Chen, fra American University of Health Sciences, i Signal Hill, Californien, og kollegaer udvikler op til 60% af patienterne med Parkinsons sygdom psykotiske symptomer.

"Quetiapin er ofte anvendt off-label til behandling af psykotiske symptomer ved parkinsonisme", skriver forfatteren.

Han tilføjer, at vigtige internationale kliniske retningslinjer betragter quetiapin som "muligvis gavnlig".

I studiet identificerede forfatterne 7 kliniske randomiserede undersøgelser med i alt 241 patienter. De fleste (n = 5) sammenlignede quetiapin og placebo, mens de andre sammenlignede quetiapin og clozapin, et andet antipsykotikum, som også ofte anvendes til formålet.

Undersøgelserne varede i gennemsnit 12 uger. Den mest anvendte rating skala til vurdering af psykotiske symptomer var Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Den gennemsnitlige quetiapin dosis var cirka 100 mg dagligt.

I 4 af de 5 undersøgelser, der sammenlignede quetiapin med placebo, var quetiapin ikke signifikant bedre end placebo til behandling af psykotiske symptomer.

I de 2 undersøgelser, der sammenlignede quetiapin med clozapin var quetiapin heller ikke signifikant bedre end den aktive kontrol. I den ene af disse undersøgelser var clozapin signifikant bedre end quetiapin, men også associeret med neutropeni (n = 1).

Forfatterne observerer desuden, at tidligere undersøgelser peger på øget mortalitetsrisiko i forbindelse med antipsykotisk behandling i denne patientgruppe. De peger endvidere på, at et nyt præparat, pimavanserin, er godkendt i USA til disse symptomer (dette antipsykotikum, som ikke er markedsført i Danmark, blokerer ikke D2-receptorer).

"Klinikere bør revurdere den konventionelle opfattelse vedrørende quetiapins gavnlige effekt mod psykose ved parkinsonisme", konkluderer forfatterne.

Førsteforfatteren har arbejdet som konsulent for den virksomhed, der markedsfører det nye præparat pimavanserin.


Redaktør