Quetiapin og aripiprazol har lignende antipsykotisk effekt hos børn og unge med debuterende psykose

​Konklusionen stammer fra den første direkte sammenligning af de to præparater i denne patientgruppe. De har dog forskellige bivirkningsprofiler, hvor quetiapin er forbundet med flere metaboliske bivirkninger, mens aripiprazol giver større risiko for akatisi i starten af behandlingen, samt, noget overraskende, sedation.

​Resultaterne blev publiceret i Lancet Psychiatry.

Førsteforfatteren Anne Katrine Pagsberg, fra Psykiatrisk Center Glostrup, og kollegaer fra syv danske universitetsklinikker, rekrutterede 113 patienter med en psykotisk lidelse (indenfor det skizofrene spektrum og indenfor det affektive spektrum). De var mellem 12 og 17 år gamle.

Patienterne havde en score, der var højere end 60 på Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

De blev randomiseret til enten quetiapin 50 mg dagligt med stigende doseringer op til 600 mg dagligt eller aripiprazol 2,5 mg dagligt med stigende doseringer til maksimalt 20 mg dagligt.

Patienterne blev behandlet i 12 uger. Den gennemsnitlige dosering af quetiapin og aripiprazol blev henholdsvis 450 mg dagligt og 15 mg dagligt.

I perioden faldt den gennemsnitlige score på PANSS i begge grupper, og forskerne fandt ingen signifikant forskel grupperne imellem (primært effektmål).

De patienter, der blev behandlet med quetiapin oplevede en større vægtstigning end dem, der fik aripiprazol, med en signifikant forskel på 3,3 kg mellem grupperne. Quetiapin blev også forbundet med en øget risiko for diabetes målt ved hjælp af en beregning af insulinresistens.

Akatisi forekom oftere i aripiprazol-gruppen end i quetiapin-gruppen (60% vs. 30% af patienterne) efter de første to ugers behandling, men efterfølgende var der ingen signifikante forskelle grupperne imellem.

Aripiprazolbehandlingen var forbundet med en højere risiko for sedation end quetiapinbehandlingen (97,1% hhv. 89,2% af patienterne, målt ved estimeret sandsynlighed for sedation i hele behandlingsperioden).

Ifølge forskerne understreger undersøgelsen behovet for at tage hensyn til præparaternes bivirkningsprofiler, når man overvejer antipsykotisk behandling til børn og unge.


Redaktør