Raloxifen øger chancen for klinisk respons hos behandlingsresistente kvinder med skizofreni

​Raloxifen, der anvendes ved behandling af osteoporose, reducerer symptomerne hos kvinder med en ellers behandlingsrefraktær skizofreni eller skizoaffektiv lidelse. Konklusionen er fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse.

​Resultaterne blev publiceret på JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Jayashri Kulkarni, fra Monash University, Melbourne, Australien, sker der tit en forværring af psykotiske symptomer når estradiol (et naturligt forekommende østrogen) koncentrationen er lav eller faldende, for eksempel efter en fødsel eller ved menopause.

"Estradiol påvirker […] kortikale og subkortikale regioner i hjernen [… samt] øger neurogenese", skriver forfatteren, som dog påpeger, at behandling med estradiol er forbundet med risiko for en række alvorlige bivirkninger, blandt andet på endometrium og mammavæv.

Raloxifen er et middel mod osteoporose, der har østrogeneffekt på hjernen (og knogler) og antagonistisk effekt på endometrium og mammavæv.

I studiet blev der rekrutteret 56 kvinder med behandlingsrefraktær skizofreni eller skizoaffektiv lidelse på trods af stabil antipsykotisk behandling. Kvinderne var mellem 40 og 70 år gamle.

De blev randomiseret til enten raloxifen (120 mg dagligt) eller placebo.

Det primære effektmål var ændringer på Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) total score.

Efter 12 ugers behandling fandt forskerne en signifikant større reduktion i PANSS score hos de patienter, der fik raloxifen i forhold til dem, der fik placebo (β = - 6,37; 95% CI: - 11,64 til - 1,10; p = 0,02).

Chancen for klinisk respons (reduktion på mindst 20% på PANSS total score) var over fem gange højere i raloxifengruppen (hazard ratio: 5,79; p = 0,01).

Forskerne fandt dog ingen forskelle på en række sekundære effektmål såsom depressive symptomer, kognition eller PANSS subskala af positive symptomer. Der var ingen forskel på bivirkninger.

"Vores resultater er i overensstemmelse med voksende evidensgrundlag for, at raloxifen er en lovende behandlingsmulighed i denne patientgruppe", konkluderer forfatterne.

Redaktør