​​​

Reboxetin virker ikke

Det antidepressive præparat reboxetin er ikke effektivt og er potentielt skadeligt, konkluderer en metaanalyse, der er baseret på hidtil upubliceret data.

Metaanalysen blev publiceret i British Medical Journal.

Reboxetin er det eneste antidepressiv, som er en noradrenalingenoptagshæmmer. Præparatet sælges under navnet Edronax (Pfizer).

Ifølge forfatteren Beate Wieseler, fra Institute for Quality and Efficiency in Health Care, i Köln, har en tidligere metaanalyse med 12 nyere antidepressiva vist, at reboxetin er det mindst effektive af præparaterne.

I denne metaanalyse fik forfatterne adgang til en stor mængde data fra randomiserede undersøgelser, som hidtil ikke har været publiceret. De upublicerede data svarede til hele 74% af de data, som blev anvendt i metaanalysen.

Forfatterne inkluderede i alt 13 randomiserede, kontrollerede og dobbeltblindede undersøgelser, der sammenlignede reboxetin med enten placebo, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), eller begge dele, i mindst seks uger.

Undersøgelserne omfattede i alt 4.098 patienter. Data vedrørende 3.033 af dem (74%) har ikke tidligere været publiceret.

De patienter, som blev behandlet med reboxetin havde ikke en signifikant højere remissionsrate end dem, der fik placebo (odds ratio: 1,17; CI: 0,91-1,51; p = 0,216). Remission blev defineret som en reduktion på Hamilton depressionskalaen på 10 eller mindre.

Reboxetin havde lavere remissionsrater (odds ratio: 0,80; p = 0,015) og responsrater (odds ratio: 0,80; p = 0,01) end fluoxetin, paroxetin og citalopram. Respons blev defineret som en reduktion på mindst 50% på Hamilton depressionsskalaen.

Udover at have flere bivirkninger end placebo, blev reboxetin associeret med hyppigere behandlingsophør end fluoxetin på grund af bivirkninger (odds ratio: 1,79; p = 0,031).

I artiklen beretter forfatterne endvidere om de vanskeligheder, de oplevede for at få adgang til de upublicerede data. ”Det er et slående eksempel på publikationsbias”, skriver de.

”Forbløffende”, kommenterer BMJs chefredaktør, Fiona Godlee, i en ledsagende leder. ”Forfatternes konklusion [efter de fik fat på de upublicerede data] er fældende.”

Redaktør