​​​

Remission af moderens depression associeres med færre symptomer hos barnet

Remission af en kvindes depression er associeret med færre psykiatriske symptomer og bedre funktion hos kvindens barn. Manglende remission af moderens depressive episode er associeret med forværring i barnets adfærd.

Det konkluderer en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

”Depression hos moderen er en kendt risikofaktor for psykopatologi hos barnet”, skriver Priya Wickramaratne, fra Columbia University, i New York.

I studiet undersøgte forfatterne symptomer, adfærd og funktion hos børn, hvis mødre havde deltaget i STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression)-studiet.

I STAR*D-studiet blev deltagerne initialt behandlet med citalopram og senere, om nødvendigt, andre antidepressiva, kognitiv terapi eller begge.

Børn af mødre, hvis depression remitterede, blev fulgt i et år, mens børn af kvinder, som fortsatte i depression blev fulgt i to år.

Psykiatriske symptomer blev målt ved hjælp af Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children–Present and Lifetime Version (K-SADS-PL). De børn, hvis moders depression remitterede, havde en signifikant reduktion i scores på K-SADS-PL, mens de børn, hvis moder fortsat var depressiv ikke havde en signifikant reduktion.

Adfærd blev målt ved hjælp af Child Behavior Checklist. Der var en signifikant bedring i ratings hos børn af mødre, som remitterede efter tre måneders behandling, men ikke hos dem, hvis mødre først kom i remission efter længere tid (nogle statistiske analyser tydede dog på en mulig bedring også i denne gruppe). De børn, hvis mødre ikke kom i remission havde en signifikant forværring af ratings på denne skala.

Forskerne anvendte Children’s Global Assessment Scale til at vurdere barnets funktion. Her var det kun de børn, hvis moders depression remitterede i løbet af behandlingens første tre måneder, der havde signifikant bedring af ratings.

”Det kan betale sig at behandle moderens depression indtil remission, idet selv sen remission er associeret med bedring i barnets symptomer”, konkluderer forfatterne.

Redaktør