Risiko for fald hos ældre er størst inden opstart af antipsykotisk behandling

​Behandling, med antipsykotika eller kolinesterasehæmmere, af ældre med øget tendens til at falde, som følge af agitation eller hallucinationer, er associeret med en reduktion i faldrisiko, som dog ikke vender tilbage til niveauet før start på symptomerne.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren Grace Hsin-Min Wang, fra National Cheng

Kung University, Taiwan, er der tidligere forskningsresultater, der viser, at bivirkninger fra antipsykotika og kolinesterasehæmmere, såsom sedation, ortostatisk hypotension eller synsforstyrrelser, kan være forbundet med øget risiko for fald og frakturer.

Men der er modstridende evidens. "En systematisk gennemgang af litteratur og metanalyse og en observationel undersøgelse [...] konkluderede, at antipsykotika ikke er forbundet med øget faldrisiko", skriver de.

Forfatterne vurderer, at ikke alene bivirkninger, men også symptomer på en række tilstande, såsom agitation, irritabilitet eller hallucinationer, kan være årsag til øget risiko for fald.

I nuværende studie indsamlede forskerne administrative data vedrørende 15.278 personer, som fik ordineret behandling med antipsykotika eller kolinesterasehæmmere og som havde fået en fraktur eller et fald registreret i perioden mellem 2006 og 2017.

Den gennemsnitlige alder ved studiestart var 75 år, og 67% af deltagerne var kvinder.

Før behandling (eller behov for behandling) var incidensen af fald eller fraktur 8,3 per 100 personår. 

I de 2 uger umiddelbart før behandlingsstart (hvilket formodes at være en periode med symptomer som var årsag til ordination af behandlingen) var incidensen 52,4 per 100 personår, det vil sige cirka 6 gange højere.

I perioden hvor patienterne var i behandling, var incidensen igen faldet, men ikke til det tidligere niveau: 10,3 (behandling med antipsykotika), 9,4 (kolinesterasehæmmere) og 10,6 per 100 personår (kombination af begge præparater).

"Resultaterne peger på, at patienterne allerede var i øget risiko for fald og fraktur før behandlingsstart", konkluderer forskerne. 


Redaktør