Risiko for selvmord og vold påvirkes ikke af antidepressiv behandling

​Dansk registerstudie finder ingen øget risiko for selvmordsforsøg i de første uger efter opstart af antidepressiv behandling i forhold til de sidste uger før opstart af behandlingen. Det samme mønster blev fundet i forhold til risiko for vold. 

​Resultaterne blev publiceret i Acta Scandinavica Psychiatrica.

Ifølge førsteforfatteren Merete Osler, fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, har behandling med antidepressiva og især med de selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) været forbundet med mistanke om risiko for øget selvmords- og voldelig adfærd. Forskningsresultater har dog ikke været entydige.

I nuværende undersøgelse indgik data fra danske registre vedrørende 95.794 personer, som i årene 1997-2015, ved udskrivelse fra sygehus, fik stillet en diagnose inden for de affektive lidelser, samt data fra 997.911 personer fra en database med oplysninger om værnepligtige i årene 1957-1984 og 2006-2015.

Derudover indsamlede forskerne data fra registre med oplysninger om dødsårsag, diagnoser ved udskrivelse (herunder selvmordsforsøg) og kriminalitet.

I alt blev 16,5% af personerne fra databasen over værnepligtige og 73,7% af personerne med en affektiv diagnose sat i antidepressiv behandling i studiets opfølgningsperiode.

Blandt de værnepligtige begik 2.442 (0,2%) personer selvmord, 10.530 (1,0%) havde mindst et selvmordsforsøg og 23.948 (2,3%) fik en voldsdom.

Blandt personerne med affektiv lidelse, var tallene 798 (0,8%), 6.101 (6,2%) henholdsvis 3.226 (3,2%).  

I begge grupper fandt forskerne, at incidensen af selvmordsadfærd var højere i de første 4 uger efter opstart af antidepressiv medicin i forhold til de efterfølgende 11 måneder.

"Men dette blev også observeret blandt de personer med affektive lidelser, som ikke fik antidepressiv medicin", skriver forfatterne.

"Derudover var incidensraten for selvmordsforsøg i de 28 dage før opstart af antidepressiv medicin lige så høj - hvis ikke højere - som i de 28 dage efter behandlingsstart", skriver de.

Forskerne fandt også, at incidens af voldsdomme ikke var afhængig af tid siden behandlingsstart i begge grupper, hvilket peger på, at der ikke er en årsagssammenhæng mellem behandlingsstart og voldelig adfærd.


Redaktør