​​​

Risikoen for urinvejsinfektion er højere ved akut forværring af skizofreni

Patienter med en indlæggelseskrævende forværring af skizofreni har en 30 gange større risiko for at have en urinvejsinfektion (UVI) end skizofrenipatienter uden forværring af sygdommen.

Det er konklusionen fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Brian Miller, fra Georgia Health Sciences University, i Augusta, USA, er det velkendt, at UVI er associeret med en forværring af psykiatriske symptomer hos patienter med demens eller delir.​​

”Men der er ingen studier vedrørende prævalensen af infektioner ved indlæggelser på grund af akut forværring af sygdom hos patienter med skizofreni eller skizofreniforme tilstande”, skriver han.​​

I studiet blev der retrospektivt identificeret 57 konsekutive patienter, der var blevet indlagt på grund af en akut forværring af deres skizofreni. De var i gennemsnit 43 år gamle. Der blev også rekrutteret 40 stabile og ikke indlagte skizofrenipatienter samt 39 raske kontrolpersoner.​

I alt havde 35% af de indlagte patienter en UVI (påvist både med urinstix og mikroskopi), signifikant flere end de 5% af de stabile skizofrenipatienter og de 3% af de raske kontrolpersoner.​​

Efter at have taget hensyn til rygerstatus og køn (som påvirker risiko for UVI), fandt forskerne, at de indlagte patienter havde en 29 gange større risiko for at have en UVI end kontrolpersonerne (odds ratio: 28,97; p = 0,002).

Forskerne fandt også, at kun 40% af de indlagte patienter med UVI var i behandling med antibiotika.​

De konkluderer, at hvis resultaterne bekræftes i kontrollerede studier, vil der være tale om muligheden for, at antibiotisk profylakse for UVI vil reducere risikoen for recidiv af skizofreni.

Redaktør