​​​

Risperidon depot er ikke mere effektivt end perorale antipsykotika

Risperidon depot beskytter ikke patienter med skizofreni elle skizoaffektiv lidelse mod indlæggelseskrævende forværring af sygdommen. Depotpræparatet er endvidere forbundet med en højere risiko for neurologiske eller ekstrapyramidale bivirkninger. Forfatterne forklarer hvorfor.

”Risperidon depot kan forbedre compliance [...], men det er ikke blevet testet i langtidsrandomiserede undersøgelser med patienter med ustabil sygdom”, skriver førsteforfatteren Robert Rosenheck, fra VA New England Mental Illness, West Haven, USA.

Resultaterne er publiceret i New England Journal of Medicine.

I studiet blev der inkluderet 369 patienter med ustabil skizofreni eller skizoaffektiv lidelse.

Patienterne blev randomiseret til enten risperidon depot (dosis mellem 25 og 50 mg hver anden uge) eller til den behandlende psykiaters valg af peroral antipsykotikum.

I de første 11 måneder var der ingen signifikant forskel på indlæggelsesrater grupperne imellem: 39% i risperidon depot-gruppen vs. 45% i peroral antipsykotika-gruppen (hazard ratio: 0,87; CI: 0,63-1,20).

I de første 18 måneder var der ingen forskel på hverken total Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-score eller på PANSS subskalaer.

Der var heller ikke forskel på andre effektmål såsom livskvalitet, funktionsniveau eller behandlingsvarighed.

Derudover fandt forskerne, at patienterne i risperidon depot behandling havde flere bivirkninger omkring stikstedet samt neurologiske eller ekstrapyramidale bivirkninger (herunder akatisi, dysartri, dyskinesi og dystoni; 161 tilfælde vs. 106; p <>

”Dette tyder på, at patienter i peroral behandling kan justere deres dosis for at undgå disse bivirkninger”, skriver forfatterne.

De observerer dog, at der ikke blev rekrutteret de planlagte 450 deltagere, og at studiet ikke har sufficient statistisk styrke til at udelukke små forskelle grupperne imellem.

Studiet blev delvist finansieret af Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs, der har forsynet risperidon depot til studiet.

Redaktør