Risperidon kan lindre nogle symptomer hos børn med svære adfærdsforstyrrelser

​Børn med svære adfærdsforstyrrelser, der får risperidon i kombination med en grundbehandling, der består af forældreundervisning samt psykostimulerende medicin, har mildere symptomer end børn, der kun får grundbehandlingen.

Konklusionen er fra en multicenter, placebokontrolleret og dobbeltblindet klinisk undersøgelse publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Kenneth Gadow, fra Stony Brook University, Stony Brook, i New York, har mange børn med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (ADHD) også andre komorbiditeter, såsom oppositionel adfærdsforstyrrelse samt i nogle tilfælde også svær aggressivitet.

Han forklarer, at i disse tilfælde kan behandlingen være udfordrende. ”En almindelig strategi for børn, der responderer utilstrækkeligt på psykostimulerende medicin, er at tillægge et nyt præparat, som risperidon”, skriver han.

Man der er meget lidt forskning i dette emne.

For at undersøge effektiviteten af, at kombinere risperidon med en optimeret behandling med forældreundervisning samt psykostimulerende medicin, rekrutterede forskerne 168 børn, der havde svære komorbide adfærdsforstyrrelser (især aggressivitet, ADHD og oppositionel adfærdsforstyrrelse).

Initialt fik alle børnene tre ugers åben behandling i form af forældre undervisning samt psykostimulerende medicin.

De blev derefter randomiseret til enten risperidon eller placebo – og samtidig fortsatte hele den initiale behandling.

Efter seks uger kunne forskerne dokumentere en signifikant bedring på en række effektmål. Der var en klar reduktion i symptomerne på oppositionel adfærdsforstyrrelse hos børn i risperidongruppen – ifølge forældrenes vurdering - i forhold til symptomerne hos børn i placebogruppen. Der var også en signifikant reduktion i aggressivitet.

Forældrenes vurdering pegede ikke på reduktion i ADHD-symptomerne, men lærernes vurdering viste en klar bedring (effect size: 0,61).

Færre børn i risperidongruppen havde – i forbindelse med oppositionel adfærdsforstyrrelse – funktionshindrende symptomer (16% v. 40%; vurderet af forældrene).

Forfatterne konkluderer, at ”augmentation med risperidon [...hos disse børn] kan føre til øget terapeutisk gevinst i nogle tilfælde, med en tilsyneladende beskeden øgning i risikoen for bivirkninger”.

Redaktør