Rygestop associeres med bedre kognition hos patienter med psykose

​Tobaksrygning har en negativ indvirkning på kognition hos patienter med psykose. Rygning påvirker også kognitionen negativt hos raske søskende til patienter med psykose samt hos raske kontrolpersoner. Men det er kun patienter med psykose, som får bedre kognition efter rygestop.

​Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren, Jentien Vermeulen, fra University of Amsterdam, har tidligere forskningsresultater vist, at tobaksrygning er associeret med forringelse af kognitive funktioner i baggrundsbefolkningen.

Men der foreligger kun sparsomme data omkring rygnings påvirkning af kognitionen hos patienter med psykose, og de få eksisterende undersøgelser har vist modstridende resultater.

I denne prospektive undersøgelse fulgte forfatterne 1.094 patienter med en ikke-affektiv psykose, deres søskende (n = 1.047) samt raske kontrolpersoner (n = 579).

Forfatterne vurderede blandt andet rygningsstatus og kognition ved studiestart, efter 3 og efter 6 år.

Ved studiestart var andelen af patienter, der røg, højere end hos deres søskende og raske kontrolpersoner (67%, 38% henholdsvis 25%).

Forskerne fandt, at tobaksrygning var associeret med forringet kognitiv funktion i alle tre grupper – patienter, søskende og raskkontroller.

Hos patienterne og hos raske kontrolpersoner, var en af de kognitive funktioner, forarbejdningshastighed, nedsat hos rygere i forhold til ikke-rygere.

Hos søskende var rygning associeret med forringet arbejdshukommelse.

Derudover fandt forskerne, at den negative påvirkning var dosis-afhængig, således at jo flere cigarretter om dagen, jo større kognitiv påvirkning.

De patienter, der ophørte med at ryge oplevede en bedring i deres kognitive funktion. Raske kontrolpersoner og personer i søskende-gruppen oplevede ingen kognitiv bedring efter rygeophør.

"Resultaterne understreger, at rygestop er et vigtigt tiltag med henblik på at bedre patienternes kognitive evne, udover psykisk og fysisk helbred", konkluderer forskerne.


Redaktør