Rygning halverer blodkoncentrationen af duloxetin

​Tobaksrygning kan have en større effekt på reduktion af blodkoncentrationen af duloxetin end hidtil antaget, ifølge ny undersøgelse. Rygningsstatus bør inddrages i bestemmelsen af duloxetin dosis for at undgå, at patienter behandles med ineffektive doser. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatter Marc Augustin, fra RWTH Aachen University, Tyskland, er det velkendt, at tobaksrygning øger metabolismen af medikamenter, der er metaboliseret af cytokrom P450 1A2 (CYP1A2).

"For nogle præparater, såsom olanzapin og clozapin [...], er rygningens påvirkning på deres metabolisme grundigt undersøgt", skriver forfatteren. "Hos ikke-rygere anbefaler man en dosisreduktion på 30% for olanzapin og 50% for clozapin".

Men ifølge ham er rygningens påvirkning på duloxetin, som metaboliseres til inaktive metabolitter, især via CYP1A, mindre klar.

I studiet anvendte forskerne retrospektive data fra indlagte patienter, der havde været i behandling med duloxetin mellem 2013 og 2017 (uanset psykiatrisk diagnose).

De identificerede 89 rygere og 36 ikke-rygere. Ingen af patienterne var i behandling med andre stoffer, som kunne påvirke relevante enzymer i cytokrom 450 systemet.

Der blev ikke kontrolleret for alder, køn, diagnose eller sygdomsvarighed.

Rygerne blev behandlet med signifikant højere doser end ikke-rygerne (90 mg vs. 60 mg). På trods af det, var serumkoncentrationen hos rygerne 38% lavere end hos ikke-rygerne (p < 0,002).

Efter at have taget højde for doseringen, fandt forskerne, at duloxetin koncentrationen hos rygerne var 54% lavere end hos ikke-rygerne (p < 0,001).

"Rygning er en klinisk relevant faktor ved bestemmelse af den rette duloxetin dosering", skriver forfatterne. "Vi anbefaler derfor højere vedligeholdelsesdoser til rygere".


Redaktør