Rygning under graviditet associeres med lav fødselsvægt, som giver øget risiko for psykiske symptomer hos barnet

​Denne psykiske påvirkning synes at være en følge af børnenes lavere fødselsvægt. For hver 1000 g stigning i fødselsvægten er der en 30% reduktion i risikoen for psykiske symptomer hos børn og unge op til 17 år gamle.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Ross Brannigan, fra Royal College of Surgeons i Dublin, har prænatal eksponering for tobaksrøg tidligere været associeret med en række påvirkninger af barnets DNA-funktion.

"Derudover er rygning under graviditet associeret med en række obstetriske komplikationer", skriver forfatteren, som blandt andet nævner for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og præeklampsi.

Han tilføjer, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betragter en fødselsvægt under 2.500 g som en risikofaktor for øget mortalitet samt for en række fysiske og psykiske problemer hos børn.

I nuværende studie undersøgte forfatterne om associationen mellem tobaksrygning under graviditet og senere udvikling af psykiske symptomer hos barnet er medieret af fødselsvægten.

De indsamlede prospektive data fra en kohorte af 8.568 deltagere i Irland. Dataene, som blev indsamlet af flere omgange, senest da deltagerne var 17 år gamle, inkluderede en række sociodemografiske oplysninger. Derudover blev der indsamlet data vedrørende psykiske symptomer (ikke psykiatriske diagnoser) ved hjælp af Strengths and Difficulties Questionnaire.

Forskerne fandt, som forventet, at rygning under graviditet blev associeret med øget risiko for lav fødselsvægt. For eksempel blev rygning af 1 til 5 cigaretter dagligt associeret med en reduktion på 0,33 kg i fødselsvægten.

Derudover fandt de en signifikant association mellem fødselsvægt og psykiske symptomer, så der for hver 1.000 g øgning i fødselsvægt skete en reduktion i risiko for psykiske symptomer på cirka 30%.

Forskerne konkluderer, at resultaterne viser, at rygning under graviditet er en vigtig risikofaktor, som kan modificeres, og at det bør være en prioritet at tilbyde interventioner målrettet rygestop tidligt i graviditeten.


Redaktør