SSRI er ikke associeret med øget risiko for grøn stær

​Behandling med serotoningenoptagshæmmere (SSRI) antidepressiva er ikke forbundet med forhøjet risiko for glaukom (grøn stær), ifølge den første metaanalyse, der undersøger associationen mellem glaukom og disse antidepressive præparater.  

​Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Hung-Yu Wang, fra Tsyr-Huey Mental Hospital, Taiwan, er det velkendt, at ældre antidepressive præparater, såsom de tricykliske antidepressiva, er associeret med en øget risiko for udvikling af glaukom og øget risiko for akut forværring af glaukom hos personer med sygdommen.

"Men den hypotetiske association mellem glaukom og de nyere antidepressiva, såsom SSRI og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI), har vist sig at være mindre konsistent gennem studierne", skriver forfatterne. Ifølge dem, kunne et nyere studie ikke bekræfte associationen.

I metaanalysen inkluderede forfatterne seks case-control undersøgelser og en kohorte-undersøgelse med data fra i alt 801.754 personer (167.455 var eksponeret til SSRI og SNRI).

Behandling med SSRI blev ikke associeret med en forhøjet risiko for glaukom (pooled adjusted odds ratio: 0,956; p = 0,604). Dette gjaldt både snævervinklet glaukom og åbenvinklet glaukom.

Forfatterne kunne ikke lave en metaanalyse for SNRI alene på grund af utilstrækkelige data.

Men de fandt frem til, at behandling med enten SSRI eller SNRI var forbundet med et lavere (p < 0,001) intraokulært tryk (hvilket teoretisk set kunne være forbundet med en lavere risiko for glaukom).

Til gengæld identificerede forskerne en højere pupildiameter hos personer, der er i behandling med enten SSRI eller SNRI i forhold til dem, der ikke er eksponeret for disse præparater.

"Selvom mydriasis (pupildilatation) i sig selv ikke er årsag til glaukom, kan det føre til glaukom i kombination med andre risikofaktorer, såsom anatomisk snæver vinkel", skriver forfatterne.

"Samlet set kan man ikke konkludere, at de nyere serotonerge antidepressiva er associeret med øget risiko for glaukom", skriver forfatterne.


Redaktør