SSRI forebygger depression under behandling af leverbetændelse

Den forebyggende behandling med en selektiv serotoningenoptagshæmmer reducerer risikoen for depression med cirka 40% hos patienter, der starter antiviral behandling mod kronisk hepatitis C. Der er dog ingen specifikke SSRIer, der har en klar forebyggende effekt.

Konklusionerne stammer fra en metaanalyse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Sidsteforfatteren Rocío Martín-Santos, fra University of Barcelona, i Spanien, og kollegaer identificerede 7 randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelser, der vurderede den forebyggende effekt af en SSRI hos patienter, der skulle starte antiretroviral behandling mod kronisk hepatitis C.

Undersøgelserne inkluderede i alt 591 patienter og omfattede citalopram, escitalopram og paroxetin.

Generelt reducerede SSRIerne incidensen af depression – defineret med DSM-IV kriterier – under den antivirale behandling (odds ratio: 0,53; 95% CI: 0,33-0,94).

Forfatterne påpeger, at interventionen har en moderat betydning, idet number needed to treat (NNT) var 12. ”Dette NNT tyder på, at interventionen har en meningsfuld effekt (…) idet det er mindre end NNT for statiner for reduktion af kardiovaskulære komplikationer”, skriver de.

SSRIerne reducerede også de depressive symptomer, målt ved hjælp af Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), efter 24 ugers behandling (mean difference: -2,18). Der var dog ingen effekt efter kun 12 uger.

Metaanalyser for de enkelte præparater viste dog ingen signifikante forskelle på incidensen af depression. Mulige årsager til det er, ifølge forfatterne, det lille antal deltagere i nogle af studierne, samt at patienter med høj risiko for depression – fx dem, der tidligere har haft depressioner – blev ekskluderet fra studierne. ”Disse patienter […har] en fire gange større risiko for depression under den antivirale behandling i forhold til dem uden tidligere depression”, skriver de.

Den forebyggende behandling var sikker. Den påvirkede ikke den antivirale behandling; svimmelhed var den vigtigste bivirkning.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne understøtter profylaktisk behandling med SSRI hos patienter, der påbegynder behandling af kronisk hepatitis C. De tilføjer, at det især er risikopatienter – såsom dem, med tidligere depressioner eller subklinisk depression – der vil kunne profitere af interventionen.

Redaktør