​​

SSRI hos børn og unge associeres med færre selvmordstanker

​Børn og unge som starter behandling med antid​epressiv medicin af typen SSRI (selektive serotoningenoptagshæmmere) oplever en reduktion i selvmordstanker og selvmordsadfærd i forhold til perioden inden behandlingen. 

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Acta Scandinavica Psychiatrica.

Ifølge førsteforfatteren Johanne Østerby Sørensen, fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hellerup, har en række metaanalyser peget på en øget risiko for selvmordstanker og -adfærd hos børn og unge forbundet med behandling med antidepressiv medicin.

Dette har medført, at myndighederne har advaret om ordination af denne type medicin til børn og unge.

"Men denne beslutning fra myndighedernes side har været kritiseret", skriver forfatteren, som påpeger, at der i disse undersøgelser ikke er registreret tilfælde af selvmord og at undersøgelserne ikke var designede til at vurdere risikoen for selvmord.

Derudover, tilføjer forfatterne, var reduktionen i ordination af antidepressiva, efter at myndighederne advarede mod deres ordination, sammenfaldende med en øget forekomst af selvmordsforsøg blandt unge.

I nuværende undersøgelse, som er baseret på retrospektive data fra børn og unge, som har været tilknyttet hospitalsbaseret psykiatri, identificerede forskerne 365 patienter.

De var i gennemsnit 15 år gamle, og de fleste (64%) var piger. De fik alle sammen ordineret et SSRI på grund af enten depression, angst eller OCD.

I forhold til perioden på de 6 uger før start af behandling med SSRI, skete der i de efterfølgende 6 uger en statistisk signifikant reduktion i andelen af børn og unge som havde haft selvmordstanker eller -forsøg (fra 38,5% til 24,2%). Der skete ingen selvmord i perioden.

Forskerne observerer dog, at man bør være opmærksom på, at der er tale om en undersøgelse uden kontrolgruppe, og at andre faktorer derfor kan have medvirket til resultaterne.


Redaktør