​​​

Selektive serotoningenoptagshæmmere er førstevalgspræparater ved kroniske sygdomme

De selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) bør sandsynligvis være førstevalgspræparater hos depressive patienter med kroniske somatiske sygdomme. Især to af dem kan anbefales.

​Konklusionerne stammer fra en systematisk gennemgang af litteraturen og en række metaanalyser, der blev publiceret i British Journal of Psychiatry.

”Personer med depression har en tre gange større risiko for dårlig compliance til behandling [af fysiske sygdomme] end personer uden depression”, skriver førsteforfatteren David Taylor, fra King’s College, i London.

Forskerne identificerede 63 undersøgelser med i alt 5.794 deltagere med en række kroniske somatiske sygdomme. Undersøgelserne vurderede ligeledes forskellige typer antidepressiva.

SSRIerne blev sammenlignet med placebo i 35 randomiserede undersøgelser (hvoraf 32 var dobbeltblindede). SSRIerne blev klart associeret med en større chance for remission (risk ratio: 0,81; CI: 0,73-0,91) og respons (risk ratio: 0,83; CI: 0,71-0,97).

De tricykliske antidepressiva (ni dobbeltblindede undersøgelser) var ikke signifikant bedre end placebo vedrørende remission (risk ratio: 0,70; CI: 040-1,25), men blev associeret med en signifikant effekt mhp. respons (risk ratio: 0,55; CI: 0,43-0,70).

Ti dobbeltblindede undersøgelser sammenlignede SSRIer og tricykliske antidepressiva, og der var ingen signifikante forskelle vedrørende respons eller remission.

SSRIerne blev associeret med en diskret men signifikant bedring i livskvalitet (standardiseret gennemsnitsdifferens: - 0,27). Der var ikke tilstrækkelige data til at vurdere, hvordan de andre antidepressiva påvirker livskvaliteten.

Data vedrørende andre antidepressiva, bl.a. mianserin, duloxetin og venlafaxin, resulterede i mindre klare konklusioner.

Angående de enkelte somatiske sygdomme, er der data der tyder på, at sertralin, mirtazapin og muligvis andre SSRIer er sikre efter et myokardieinfarkt – men selve den antidepressive effekt er mindre klar.

”Men disse antidepressiva kan have en positiv virkning på hjertemortalitet [...] og bør derfor anbefales”, skriver forfatterne.

”Generelt kan ikke noget specifikt præparat anbefales mod en bestemt kronisk sygdom”, skriver de. Men ifølge forfatterne tyder de nuværende og tidligere analyser på, at sertralin og escitalopram har relative fordele vedrørende effektivitet og sikkerhed. ​
​​​

Redaktør