​​

Selvadministreret dexmedetomidin lindrer agitation ved bipolar lidelse

​Den α2-adrenerge receptoragonist dexmedetomidin, givet sublingualt, lindrer symptomer på agitation allerede 2​0 minutter efter administration. Behandlingen er ikke associeret med alvorlige bivirkninger. 

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of the American Medical Association.
 
“Akut agitation hos patienter med bipolar affektiv lidelse kræver hurtig behandling med henblik på at lindre symptomerne og på at forebygge aggressiv adfærd”, skriver førsteforfatteren Sheldon Preskorn, fra Kansas University School of Medicine-Wichita, USA.
 
Ifølge forfatteren kan det være relevant at anvende farmakoterapi til at lindre agitation ved at inducere ro uden at medføre stor sedation.
 
Dexmedetomidin, en α2-adrenerg receptoragonist, er allerede anvendt som anæstetikum på intensivafdelinger. I nuværende studie blev det undersøgt, hvorvidt den sublinguale administrationsform kan lindre agitationssymptomer.
 
Forskerne rekrutterede 380 patienter fra 15 centre i USA. De havde bipolar lidelse type I eller type II, og havde en score på mindst 14 på Positive and Negative
Syndrome Scale excited component (PEC). Denne subskala omfatter agitationssymptomer (fx fjendtlighed og dårlig impulskontrol) og spænder fra 5 (ingen agitation) til 35 (svær agitation).
 
Patienterne var i gennemsnit 46 år gamle, og 55% var kvinder. Ved studiestart havde 48% en manisk episode, 21% en blandingsepisode og de øvrige patienter havde depression. Deres PEC-score var 18 i snit (svarende til let til moderat agitation).
 
De blev randomiseret til enten dexmedetomidin 180 mikrogram, dexmedetomidin 120 mikrogram eller placebo.
 
Efter 2 timer var reduktionen i PEC-score (primært effektmål) i dexmedetomidin grupperne signifikant større end i placebogruppen (10,4 hhv. 9,0 mod 4,9). Reduktionen kunne ses allerede 20 minutter efter administrationen.
 
Der var ingen alvorlige bivirkninger. De hyppigste bivirkninger var blandt andet søvnighed (21,4% hhv. 20,6% mod 4,8%) og mundtørhed (4,8% hhv. 7,1% mod 0,8%).
 
”Dexmedetomidin kan blive et nyt alternativ til patienter med bipolar lidelse, som er let til moderat agiterede”, konkluderer forfatterne.

​​


Redaktør