​​

Selvadministreret dexmedetomidin lindrer agitation ved skizofreni

​Givet sublingualt lindrer den α2-adrenerge receptoragonist dexmedetomidin, et anæstetikum som allerede anvendes på intensive afdelinger i Danmark, symptomerne på agitation hos patienter med skizofreni. Behandlingen er ikke associeret med alvorlige bivirkninger. 

Konklusionen stammer fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

"Agitation omfatter symptomer af rastløshed, irritabilitet, angst samt øgede eller overdrevne bevægelser eller tale uden et specifikt formål, og som kan udvikle sig til aggressiv eller voldelig adfærd", skriver førsteforfatteren Leslie Citrome, fra New York Medical College i Valhalla, New York.

Dexmedetomidin, en α2-adrenerg receptoragonist, er allerede anvendt som anæstetikum på intensivafdelinger. I nuværende studie blev det undersøgt, hvorvidt den sublinguale administrationsform kan lindre agitationssymptomer.

Forskerne rekrutterede 380 patienter fra 15 centre i USA. De havde skizofreni eller en skizoaffektiv diagnose, var i gennemsnit 46 år og 63% identificerede sig selv som mænd.

Ved rekrutteringen havde de en mild til moderat grad af agitation, målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale-excited component (PEC). Denne subskala omfatter agitationssymptomer (fx fjendtlighed og dårlig impulskontrol) og spænder fra 5 (ingen agitation) til 35 (svær agitation). Den gennemsnitlige PEC-score var 18.

De blev randomiseret til enten dexmedetomidin 180 mikrogram, dexmedetomidin 120 mikrogram eller placebo. Medicinen eller placebo var selvadministreret.

Efter 2 timer var reduktionen i PEC-score (primært effektmål) i dexmedetomidingrupperne signifikant større end i placebogruppen (10,3 hhv. 8,5 mod 4,8).

De hyppigste bivirkninger var blandt andet søvnighed, mundtørhed og svimmelhed.

"I modsætning til de antipsykotika, som ofte anvendes ved agitation, har dexmedetomidin ingen virkning på dopaminreceptorer, og motoriske bivirkninger som dystoni, tremor eller akatisi undgås", skriver forfatterne.

De konkluderer, at sublingual dexmedetomidin kan blive en ny behandlingsform ved agitation hos patienter med skizofreni og skizoaffektiv lidelse.


Redaktør