​​​

Selvmord blandt personer med psykiske lidelser er præget af mindre impulsivitet

Selvmord blandt personer med skizofreni eller andre psykiske lidelser er præget af mindre impulsivitet end selvmord hos personer uden en psykisk lidelse. Personer med skizofreni eller andre psykiske lidelser bruger oftere voldelige metoder til selvmord end personer uden psykiske lidelser – i hvert fald i Kina.

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.​​

Forfatteren Jie Zhang, fra State University of New York College, i Buffalo, New York, og kollegaer analyserede 392 selvmord, der blev registreret i 16 provinsområder i Kina, hvoraf 188 blev begået af personer med en psykisk lidelse – 38 led af skizofreni og 150 led af andre psykiske lidelser.​​

Forfatterne indsamlede derefter demografiske og kliniske data vedrørende alle personerne ved hjælp af en teknik kendt som psykologisk autopsi, hvor de kontaktede en nær pårørende samt en ven for at indsamle data retrospektivt.​​

Udvælgelse af pårørende og venner skete i samarbejde med den lokale praktiserende læge og en kommunal myndighed. Ægtefæller blev ekskluderet i de tilfælde, hvor der var mistanke om ægteskabelige problemer.​​

Ved interview med disse personer – som i gennemsnit tog cirka to og en halv time – blev der indsamlet data til en række kendte spørgeskemaer eller skalaer, herunder Beck Hopelessness Scale (BHS), Landerman's Social Support Scale (DSSI), Dickman's Impulsivity Inventory (DII), Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) og Hamilton Depressionsskala (HAMD).​

Forskerne fandt, at de fleste selvmord i skizofrenigruppen blev begået af kvinder (61%) – i kontrast til tidligere undersøgelser, der viste det modsatte.

Forskerne fandt ingen væsentlige forskelle på de målte kliniske parametre mellem skizofrenigruppen og gruppen med andre psykiske lidelser. ​​

Men begge grupper adskilte sig fra gruppen uden psykiske lidelser. De scorede lavere på fysisk helbred og højere på tidligere selvmordsforsøg. De brugte oftere voldelige metoder til at begå selvmord.​​

Specifikt var personer i skizofrenigruppen mere tilbøjelige til at bede om hjælp inden selvmordsforsøget end personerne uden psykiske lidelser. Selvmordene var mindre impulsive i denne gruppe end i gruppen uden psykiske lidelser. ​​

Selvmord i skizofreni gruppen var ikke mere voldelige end selvmord blandt personer med andre psykiske lidelser.​

Forfatterne konkluderer, at resultaterne giver mulighed for at være opmærksom på specifikke signaler hos personer med skizofreni og andre psykiske lidelser, hvilket kan have betydning i forebyggelsen af selvmord.

Redaktør