Sensorer til børn skelner mellem bipolar affektiv lidelse og ADHD

​Registrerin​g af børns bevægelser i blot tre dage, ved hjælp af en aktigraf (en lille sensor der bæres rundt), viser forskellen på børn med bipolar affektiv lidelse, børn med ADHD og børn med normal udvikling.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Child Psychology and Psychiatry.​

"Det kan være svært at skelne børn med bipolar affektiv lidelse fra dem, der har ADHD", skriver førsteforfatteren Gianni Faedda, fra New York University Medical Center, New York.

Forfatteren skriver at søvnforstyrrelser er et af de diagnostiske kriterier for bipolar lidelse, men ikke for ADHD, og at døgnrytmeforstyrrelser er stærkt korrelerede med bipolar lidelse.

"Men der er en undergruppe af patienter med ADHD, der præsenterer søvn- og døgnrytmeforstyrrelser", skriver han.

I studiet indgik 155 deltagere i alderen 5 til 18 år, heraf 48 bipolare, 42 raske kontroller, 44 med ADHD og 21 med ADHD samt depression.

Ingen af dem var medicineret.

Deltagerne blev udstyret med en aktigraf, som de bar tre til fem hverdage, hvor deltagerne forventedes at bruge en del af dagtimerne i skolen. De parametre, der blev produceret af aktigraferne blev koblet med aktivitetslogbøger registreret af forældrene.

Forskerne fandt signifikante forskelle på de bipolare børn og børnene i de andre grupper, især i målinger vedrørende søvn, døgnrytmer og omfanget af variationerne.

Børnene med ADHD havde signifikante forskelle i forhold til raske kontroller i målingerne vedrørende hyperaktivitet i dagtimerne, men ikke vedrørende søvn eller døgnrytme.

"Sensorerne kan give os nogle biomarkører, der kan hjælpe med at skelne børn med bipolar sygdom fra dem med ADHD og fra raske kontroller", konkluderer forfatterne.

Redaktør