Sent ophør af antipsykotisk behandling giver øget risiko for forværring af skizofreni

​Risikoen for forværring af skizofreni efter ophør af antipsykotisk behandling er afhængig af behandlingsvarigheden – jo længere behandling, jo større risiko for forværring. Dette går ifølge forfatterne imod den generelle opfattelse, at det er sikrere at ophøre med behandling efter nogle års stabilisering.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

 Ifølge førsteforfatteren Jari Tiihonen, fra Karolinska Institutet, Stockholm, anbefaler mange kliniske retningslinjer, at såfremt der ikke sker recidiv efter en første psykotisk episode, bør den antipsykotiske behandling begrænses til mellem 1 og 5 år.

"Dette antyder, at man formoder, at risikoen for recidiv aftager med tiden blandt de patienter, der er stabile", skriver forfatteren.

 Der er evidens for, at risikoen for recidiv er øget, hvis behandlingen ophøres inden for de første to år, men der findes ikke data vedrørende længere perioder.

 I studiet indsamlede forfatterne data fra nationale registre fra Finland. De identificerede 8.738 patienter, som for første gang blev indlagt på grund af en skizofreni-diagnose mellem 1996 og 2014. Kohorten omfattede både patienter, der blev sat i antipsykotisk behandling og dem, der blev udskrevet uden antipsykotisk behandling.

Blandt dem, der blev udskrevet uden antipsykotisk behandling, oplevede 57% en forværring (genindlæggelse eller død), mod 34% blandt dem, der var i antipsykotisk behandling (opfølgning cirka et år).

De patienter, der forblev i antipsykotisk behandling i hele opfølgningsperioden havde den laveste risiko for forværring.

Alle de patienter der stoppede med behandlingen, havde øget risiko, og risikoen for forværring steg med tiden. Dem, der ophørte behandlingen lige efter den første indlæggelse, havde, i forhold til dem, der forblev i behandling, en næsten dobbelt så stor risiko for forværring (hazard ratio: 1,63). Risikoen (hazard ratio) for forværring efter ophør efter 1-2 år, 2-5 år, og mere end 5 år (gennemsnit 8 år) var henholdsvis 2,12; 3,26 og 7,28.

"Resultaterne peger på, at hvis antipsykotisk behandling er startet, kan man ikke identificere et sikkert tidspunkt for behandlingsophør, i det mindste ikke i de første 8 år [som svarer til opfølgningsperioden i studiet]", konkluderer forfatterne.

Redaktør