Sertralin og lithium er lige effektive til behandling af depression hos bipolar type 2 lidelse

​Monoterapi med lithium, monoterapi med sertralin og kombinationsterapi med begge præparater er lige effektive til behandling af depressive episoder hos patienter med bipolar affektiv lidelse type 2 (men ikke type 1).  

​Konklusionen er fra den største randomiserede og dobbeltblindede undersøgelse om emnet.

Resultaterne blev publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Lori L. Altshuler, fra University of California, Los Angeles, anbefaler de kliniske vejledninger ofte behandling af depressive episoder, hos disse patienter, med et stemningsstabiliserende præparat i monoterapi eller i kombination med et antidepressivt præparat.

"Der er en bekymring for, at behandlingen med et antidepressivt præparat alene, eller i kombination med et stemningsstabiliserende præparat, kan øge risikoen for en switch til hypomani", skriver hun.

I studiet blev der rekrutteret 142 deltagere. De var alle kendt med bipolar affektiv lidelse type 2 og var i en depressiv episode.

Patienterne blev randomiseret til monoterapi med sertralin (minimum dosis på 100 mg dagligt), monoterapi med lithium (plasma-monitoreret) eller begge samtidigt.

Vurdering af depression, hypomani og eventuel mani blev foretaget ved hjælp af validerede rating instrumenter.

Respons på behandling blev blandt andet vurderet ved et fald på mindst 50% i scoring på Inventory of Depressive Symptomatology–Clinician Rated (IDS-C).

Efter 16 ugers behandling opnåede 67% af patienterne i sertralin-gruppen behandlingsrespons, mod 74% i lithium-gruppen og 48% i kombinationsgruppen. På trods af den numeriske forskel, var der var ingen statistisk signifikant forskel grupperne imellem.

Der var heller ingen statistisk signifikante forskelle på raterne af patienter, der switchede til hypomani (18%, 14% henholdsvis 10%).

Forskerne fandt heller ikke statistisk signifikante forskelle på bivirkningsraterne.

Andelen af patienter, der selv ophørte behandlingen (uanset årsag) var dog signifikant højere i kombinationsgruppen (71%) end i monoterapigrupperne (sertralin: 42% og lithium: 55%). Der var ingen forskelle på ophørsraterne forårsaget af bivirkningerne alene grupperne imellem.

"Vores resultater understøtter muligheden for, at monoterapi med et antidepressivt præparat, i modsætning til behandling af bipolar type 1 patienter, kan være hensigtsmæssigt hos nogle patienter med bipolar affektiv lidelse type 2", konkluderer forskerne. Redaktør