Skepsis mod vaccination mod coronavirus associeres med psykisk komorbiditet

​Et studie fra Israel, hvor et omfattende vaccinationsprogram mod Covid-19 startede tidligt, viser, at personer med høj grad af skepsis eller mistillid til vaccinen har en øget risiko for også at lide af angst eller depression. 

​Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Yuval Palgi, fra University of Haifa, Israel, kan skepsis eller mistillid til vacciner stamme fra en generel mangel på tillid til videnskaben, konspiratoriske ideer eller forkerte meninger vedrørende vaccinernes sikkerhed.

"Det er uklart, om disse opfattelser eller holdninger er forbundet med en form for psykopatologi eller med en normativ, dog ikke konventionel, tankegang", skriver forfatteren.

I studiet rekrutterede forskerne 254 personer, som havde fået mindst den første dosis af vaccinen mod Covid-19 i januar 2021. Artiklen beskriver ikke andre inklusionskriterier.

Deltagerne var i gennemsnit 60 år gamle, og de fleste var kvinder (59%) og havde en videregående uddannelse (55%).

De blev derefter adspurgt, ved hjælp af en række spørgeskemaer, om en række sociodemografiske og helbredsmæssige parametre, herunder symptomer på depression og angst.

Derudover blev der spurgt ind til deltagernes holdninger til konspiratoriske teorier, såsom at virus bag Covid-19 er skabt i laboratorie med henblik på at fortynde befolkningen, generel holdning til vacciner (fx afvisning, i sin tid, af at lade deres børn blive vaccineret generelt) samt til en mere specifik skepsis mod Covid-19 vaccinen.

Forskerne fandt, at skepsis mod Covid-19 vaccinen er signifikant associeret med symptomer på angst og depression.

Selv efter de tog højde for en række andre helbredsmæssige og demografiske faktorer fandt de, at skepsis mod vaccinen havde de stærkeste korrelationer med klinisk relevante angst- og depressionssymptomer.

Derudover viser resultaterne, at "højere niveauer af vaccineskepsis er associeret med sværere symptomer på angst og depression".

Forfatterne konkluderer, at resultaterne "understøtter opfattelsen af, at ambivalens over for vaccination er relateret til psykisk morbiditet".


Redaktør