​​​

Skift fra polyfarmaci til monoterapi øger behandlingssvigt

Et skift fra polyfarmaci til et enkelt antipsykotikum er associeret med øget og hurtigere behandlingssvigt hos skizofrene i forhold til vedligeholdelse af behandlingen med to antipsykotika. Men ændringen kan være forsøget værd, forklarer forfatterne til den første randomiserede undersøgelse af sin art.

Resultaterne blev publiceret i American Journal of Psychiatry.

Susan Essock, fra New York State Psychiatric Institute, i New York, og kollegaer fra The Schizophrenia Trials Network, rekrutterede 127 patienter med skizofreni fra 19 centre.

Alle var i behandling med to antipsykotika (oftest en kombination af quetiapin, risperidon, olanzapin eller et førstegenerations antipsykotikum).

Patienterne blev randomiseret til enten at fortsætte i den samme behandling eller til et skift til monoterapi med det præparat, som patienten og behandlende læge i samråd valgte.
 
Undersøgelsen var åben og varede seks måneder. Ifølge forfatterne drejer det sig om det første randomiserede forsøg, der vurderede skift fra polyfarmaci til monoterapi hos skizofrene.

I perioden stoppede signifikant flere patienter fra monoterapigruppen behandlingen i forhold til patienterne i polyfarmacigruppen (86% vs. 69%; primært effektmål). Den vigtigste årsag til at stoppe behandlingen var forværring af symptomer ifølge enten patienten eller lægen.

Behandlingsstop i monoterapigruppen skete i gennemsnit før behandlingsstop i polyfarmacigruppen.

Langt de fleste af de patienter i monoterapigruppen, som stoppede behandlingen, valgte at genoptage den initiale polyfarmacibehandling.

”Men det lykkedes for to tredjedele af patienterne at skifte til monoterapi”, skriver forfatterne.

I perioden var der ingen forskel på symptomvurdering eller på indlæggelsesrater grupperne imellem.

Forskerne fandt dog, at patienterne i monoterapi-gruppen havde et fald i body mass index (BMI), mod en stigning i BMI i polyfarmacigruppen.

Ifølge forfatterne bekræfter resultaterne, at det kan betale sig at følge de retningslinjer, som anbefaler monoterapi. ”Men patienterne bør kunne modtage polyfarmaci igen, hvis et forsøg på skift til monoterapi giver utilfredsstillende resultater.”

Redaktør