Skift fra to til et enkelt præparat kan øge risikoen for destabilisering hos patienter med skizofreni

​Patienter med skizofreni, der har været stabile i behandlingen med to antipsykotika, risikerer en forværring af symptomerne, hvis behandlingen ændres til monoterapi. Skift til monoterapi påvirker ikke bivirkningerne – bortset fra, at de ekstrapyramidale bivirkninger reduceres mere hos de patie​nter, der forbliver i behandling med to antipsykotika.

Konklusionerne er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Robert Constantine, fra University of South Florida, USA, er polyfarmaci med antipsykotika en udbredt praksis, selvom kliniske retningslinjer fraråder det.

I studiet blev der rekrutteret 104 patienter med skizofreni. De var i behandling med to antipsykotika i gennemsnitligt 2,5 år, og alle var klinisk stabile.

Patienterne blev randomiseret til enten at fortsætte i behandling med to antipsykotika eller til at få det ene præparat seponeret.

De behandlende læger kunne selv vælge, hvilket af de to præparater der skulle seponeres. Undtagelsen var de patienter, der var i depot behandling eller i clozapinbehandling – i disse tilfælde skulle disse præparater fortsætte som monoterapi.

Patienterne blev vurderet med en række skalaer hver anden måned i løbet af et år. 

I perioden oplevede de patienter, der blev skiftet over til monoterapi en relativ forværring i symptomerne i forhold til dem, der forblev i behandling med to præparater. Forskerne fandt en relativ forværring på ca. 0,85 points på Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) i hver vurdering, hvilket svarer til en relativ forværring på 5 points i løbet af et år.

Forskerne fandt ikke signifikante forskelle på de negative symptomer.

Der var også flere patienter i monoterapi-gruppen, der stoppede behandlingen i forhold til de patienter der fortsatte med to præparater (42% vs. 13%).

I forhold til bivirkninger (inklusive metaboliske parametre) fandt forskerne ingen forskelle grupperne imellem, bortset fra målinger med Simpson Angus skala, der viste et større fald i pseudoparkinsonisme hos patienter med uændret behandling.

Forfatterne konkluderer, at klinikere bør være påpasselige med ændringer fra to til et antipsykotikum i denne patientgruppe.

Redaktør