​​

Skift til nyt antipsykotikum er lige så effektivt som at fortsætte med uændret behandling

​Men dosisreduktion af den oprindelige antipsykotiske behandling beskytter også, dog mindre, mod tilbagefald. Disse tre strategier er alle mere effektive end blot ophør af behandlingen, selvom symptomerne ved skizofreni har været velbehandlede i længere tid.​

Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i Lancet Psychiatry.
 
Ifølge førsteforfatteren Giovanni Ostuzzi, fra University of Verona i Italien, er vedligeholdelsesantipsykotisk behandling anbefalet til at forebygge tilbagefald ved kroniske psykotiske lidelser.
 
”Men evidensbaserede kliniske retningslinjer har ikke tydelige indikationer vedrørende forskellige vedligeholdelsesstrategier, herunder at fortsætte med det samme antipsykotikum med uændret dosis, reducere dosis, skift til et andet antipsykotikum eller ophør af den antipsykotiske behandling”, skriver forfatteren.
 
I den systematiske gennemgang af litteraturen identificerede forfatterne 98 randomiserede undersøgelser, som vurderede disse vedligeholdelsesstrategier hos personer, som var klinisk stabile og i antipsykotisk behandling.
 
Undersøgelserne omfattede i alt 13.988 deltagere, hvoraf 38% var kvinder. Den gennemsnitlige alder var 39 år.
 
Forskerne fandt, at de tre vedligeholdelsesstrategier var mere effektive til at forebygge tilbagefald end ophør af den antipsykotiske behandling.
 
At fortsætte med det samme præparat og dosis var forbundet med en risikoreduktion på 63% i forhold til at stoppe behandlingen, mens skift til et andet antipsykotikum var forbundet med en risikoreduktion på 56%.
 
Reduktion af dosering af igangværende antipsykotikum var også forbundet med en signikant statistisk risikoreduktion i forhold til at stoppe behandlingen, men den beskyttende effekt var mindre (risikoreduktion på 32%).
 
Der var ingen statistisk signifikant forskel på risikoreduktionen mellem de to første strategier; at fortsætte med samme præparat og dosis eller skift til andet præparat, og begge var mere beskyttende mod tilbagefald i forhold til at reducere dosis af igangværende antipsykotisk behandling.
 
”Resultaterne har en pragmatisk relevans for klinikerne og bør understøtte opdateringen af evidensbaserede kliniske retningslinjer”, konkluderer forfatterne.​
Redaktør