Skizofreni og bipolar lidelse forbundet med øget risiko for svært Covid-19 sygdomsforløb

​Personer med skizofreni, bipolar lidelse eller depression har en øget risiko for død eller svært sygdomsforløb efter en positiv test for Covid-19.  i forhold til personer uden disse psykiske lidelser. Skizofreni er forbundet med den højeste risiko.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Carlo Alberto Barcella, fra Herlev og Gentofte Hospital, er psykiatriske lidelser associeret med sværere sygdomsforløb efter luftvejsinfektioner.

"Tidligere undersøgelser har vist en 2 til 7 gange højere mortalitet efter luftvejsinfektioner blandt personer med psykiatriske lidelser", skriver forfatteren. "Derudover er [... psykiske lidelser] associeret med øget risiko for infektion med Covid-19".

I nuværende studie identificerede forfatterne alle personer i Danmark mellem 16 og 80 år, som har haft en positiv polymerase chain reaction (PCR-test) for Covid-19 fra februar 2020 til januar 2021.

Der blev i alt identificeret 144.321 personer.

Blandt disse identificerede forskerne de personer, som enten havde psykiatriske diagnoser eller havde fået ordineret psykofarmakologiske præparater.

De fandt 984 personer (0,7%) med skizofreni, 485 (0,3%) med bipolar affektiv lidelse, 3.764 (2,6%) med unipolar depression, 7.328 (5,1%) med andre psykiatriske diagnoser og 4479 (3,1%) personer uden en sygehusbaseret psykiatrisk diagnose men i behandling med psykofarmakologiske præparater.

Blandt personerne uden en psykiatrisk diagnose og uden behandling med psykofarmakologiske præparater var risikoen for mortalitet eller svært sygdomsforløb (kombineret primært effektmål) efter 30 dage 1,2%.

Risikoen blandt patienterne med skizofreni og bipolar lidelse var på henholdsvis 4,9% og 4,1%, mens risikoen blandt personer med unipolar depression, andre psykiatriske diagnoser og behandling med psykofarmakologiske præparater var henholdsvis 2,1%, 1,0% og 5,4%.

Forskellen var statistisk signifikant i alle grupper undtagen hos dem i gruppen med andre psykiatriske diagnoser.

Forskerne mener, at en højere forekomst af somatiske lidelser såsom diabetes og lungesygdomme kan være en del af årsagen til den højere risiko for mortalitet og svært sygdomsforløb forbundet med Covid-19.


Redaktør