Socialfobi associeres med lavere præstation i skoleårene

​Personer som får stillet diagnosen socialfobi klarer sig dårligere i skoleårene og har lavere chance for at gennemføre en uddannelse efter folkeskolen, i forhold til dem, der ikke har diagnosen. Associationen er signifikant efter man tager højde for andre psykiske lidelser.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Psychological Medicine.

Ifølge førsteforfatteren Alba Vilaplana-Pérez, fra Karolinska Institutet er socialfobi en af de hyppigste psykiske lidelser, som berører 4% af verdens befolkning, med en lidt højere hyppighed hos kvinder end hos mænd.

"Social angst er tidligere associeret med akademisk underpræstation, men studierne havde begrænsninger i metoderne", skriver hun.

I nuværende studie, som er registerbaseret, inkluderede forskerne alle personer, der er født i Sverige mellem 1973 og 1997. Blandt disse personer identificerede forskerne derefter, ved hjælp af landsdækkende registre med data om diagnoser, 15.755 personer, som fik stillet diagnosen socialfobi.

Lidt over halvdelen var kvinder (53%), og de fleste (83%) havde på et tidspunkt i deres liv fået andre psykiatriske diagnoser (mod 12% hos dem uden socialfobi).

Derudover identificerede forskerne 6.488 familier, hvor der var mindst en søskende med og en uden socialfobi.

I forhold til personer uden socialfobi, havde dem, der fik stillet diagnosen, en risiko der var mellem 56% og 81% større for ikke at bestå fagene i det sidste år i folkeskolen (odds ratio mellem 0,19 til 0,44). For eksempel var risikoen for at ikke bestå svensk, engelsk og matematik henholdsvis 67%, 56% og 67% større i forhold til dem, der ikke havde socialfobi.

Selv da forskerne tog højde for andre psykiatriske lidelser, eller for den situation, hvor en af søskende havde socialfobi og en anden ikke havde diagnosen, var resultaterne fortsat signifikante.

Diagnosen socialfobi blev også associeret med lavere risiko for at blive vurderet egnet til en erhvervsuddannelse (odds ratio 0,31) og akademisk uddannelse (odds ratio 0,52).

"Vores resultater peger på, at tidlig sporing og behandling af socialfobi bør prioriteres", konkluderer forskerne.


Redaktør