​​​

Søvndeprivation kombineret med lysterapi øger effekten af antidepressiv behandling

En kombination af søvndeprivation, lysterapi og medicin øger chancen for at blive rask efter en depression i forhold til medicin sammen med livsstilsintervention baseret på fysisk træning.

Konklusionen er fra en dansk randomiseret undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Klaus Martiny fra Psykiatrisk Center København har både søvndeprivation (at være vågen natten igennem) og lysterapi kendt virkning mod depression. ​

”Den antidepressive effekt af søvndeprivation indtræder efter få timer, men der er risiko for tilbagefald”, skriver han.​

I studiet blev der rekrutteret 75 patienter med depression. Alle blev sat i behandling med duloxetin, et antidepressivt præparat. De blev derefter randomiseret til enten et individuelt program med fysiske aktiviteter (kontrolgruppe) eller søvndeprivation og lysterapi.​​

Patienterne der fik søvndeprivation skulle forblive vågne tre nætter (mandag, onsdag og fredag) i løbet af en uge. De fik også lysterapi. I de efterfølgende syv uger fik patienterne kun lysterapi.​​

Hele behandlingsforløbet varede ni uger. ​

Allerede efter to ugers behandling havde signifikant flere patienter i søvndeprivationsgruppen en respons (lindring af symptomerne med mindst 50%) i forhold til patienterne i kontrolgruppen (41,4% vs. 12,8%). Andelen af patienter med remission (det vil sige næsten helt symptomfrie) var også signifikant højere (23,9%% vs. 5,4%).​

Efter ni uger viste 71,4% af patienterne i søvndeprivationsgruppen respons på behandlingen, mod 47,3% i kontrolgruppen. Remissionsraterne var ligeledes signifikant højere (45,6% vs. 23,1%).​​

Forfatterne konkluderer, at interventionen har en vedvarende effekt mod depression. ”Terapien kan formentlig blive anvendt [i klinisk praksis]”, konkluderer de.

Redaktør